Panasonic/Nanoco › Công tắc Ổ cắm, Cầu dao và Phụ kiện