Giải pháp Tiết kiệm điện trong sản xuất

4 Tháng Sáu, 2019 Đặng Gia Phát Tin tức
Với việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% chi phí điện năng sử dụng hàng năm để giảm chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Dưới đây là một số giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất.
   

1. Động cơ

- Hạn chế thời gian động cơ chạy không tải.
- Chọn công suất động cơ phù hợp.
- Nên sử dụng thiết bị điều chỉnh tốc độ cho các động cơ.
Động cơ điện DC

Động cơ điện DC

 

2. Thiết bị làm lạnh

- Tránh che chắn các dòng khí lưu thông trong bộ trao đổi nhiệt.
- Đảm bảo tiêu chuẩn về cách nhiệt. Giảm thiểu thời gian vận hành.
- Đảm bảo thiết bị làm việc ở chế độ hợp lý và tiết kiệm điện.

Thiết bị làm lạnh công nghiệp

Thiết bị làm lạnh công nghiệp 
 

3. Thiết bị nước nóng

- Cách nhiệt tốt bình nước nóng và hệ thống đường ống dẫn.
- Điều chỉnh hợp lý nhiệt độ nước nóng.

Bình đun nƣớc nóng công nghiệp

Bình đun nước nóng công nghiệp

 

4. Chiếu sáng

- Nên tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết.
- Lắp đặt các thiết bị điều chỉnh ánh sáng theo giờ, theo cường độ ánh sáng.
- Sử dụng đèn chiếu sáng hiệu suất cao: đèn compact, tuýp gầy, LED...
- Sử dụng các chấn lưu có hiệu suất cao.
- Sử dụng các máng đèn có độ phản quang

Hệ thống chiếu sáng ở nhà máy Thủy điện Hòa Bình đƣợc điều chỉnh theo giờ, theo cƣờng độ ánh sáng

Hệ thống chiếu sáng ở nhà máy Thủy điện Hòa Bình
được điều chỉnh theo giờ, theo cường độ ánh sáng

 

5. Thiết bị khí nén

- Sử dụng các thiết bị có công suất phù hợp với yêu cầu.
- Giảm thiểu rò rỉ không khí, đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thiết bị nén khí công nghiệp

Thiết bị nén khí công nghiệp

 

 
Chưa có đánh giá