Zencelo- A Trắng › Schneider

Zencelo- A Trắng

Công tắc điều chỉnh tốc độ sáng đèn
35%
3031V500M_K_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ sáng đèn

208,065 ₫ 320,100 ₫
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt
35%
3031V400FM_K_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt

251,680 ₫ 387,200 ₫
Ổ sạc USB 2.1A đôi, size S
35%
8432USB_WE

Ổ sạc USB 2.1A đôi, size S

329,615 ₫ 507,100 ₫
Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S
35%
8431USB_WE

Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S

227,370 ₫ 349,800 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị size S
35%
A84T04L_WE_G19

Mặt dùng cho 4 thiết bị size S

42,900 ₫ 66,000 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị size S
35%
A8402S_WE_G19

Mặt dùng cho 2 thiết bị size S

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt dùng cho MCB 2 cực
35%
A8402MCB_WE_G19

Mặt dùng cho MCB 2 cực

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
35%
A8401MCB_WE_G19

Mặt dùng cho MCB 1 cực

22,880 ₫ 35,200 ₫
Lõi che cầu dao an toàn
35%
A8401SB_WE_G19

Lõi che cầu dao an toàn

10,725 ₫ 16,500 ₫
Mặt cho 6 thiết bị size S
35%
A84T02L_WE_G9

Mặt cho 6 thiết bị size S

42,900 ₫ 66,000 ₫
Công tắc "Xin dọn phòng"
35%
8431SPCU_WE_G19

Công tắc "Xin dọn phòng"

255,970 ₫ 393,800 ₫
Công tắc "Không làm phiền"
35%
8431SDND_WE_G19

Công tắc "Không làm phiền"

255,970 ₫ 393,800 ₫
Đèn hiển thị"xin dọn phòng"
35%
8430SPCU_WE_G19

Đèn hiển thị"xin dọn phòng"

184,470 ₫ 283,800 ₫
Đèn hiển thị"không làm phiền"
35%
8430SDND_WE_G19

Đèn hiển thị"không làm phiền"

184,470 ₫ 283,800 ₫
Đèn báo xanh
35%
8430SNGN_WE_G19

Đèn báo xanh

96,525 ₫ 148,500 ₫
Đèn báo đỏ
35%
8430SNRD_WE_G19

Đèn báo đỏ

96,525 ₫ 148,500 ₫
Phím che cho dimmer quạt, size M
35%
8430MFRP_WE

Phím che cho dimmer quạt, size M

10,010 ₫ 15,400 ₫
Phím che cho dimmer đèn, size M
35%
8430MDRP_WE

Phím che cho dimmer đèn, size M

10,010 ₫ 15,400 ₫
Nút che trơn, size L
35%
8430LP_WE_G19

Nút che trơn, size L

14,300 ₫ 22,000 ₫
Nút che trơn, size S
35%
8430SP_WE_G19

Nút che trơn, size S

6,435 ₫ 9,900 ₫
Nút nhấn chuông, size S
35%
8431SBP_WE_G19

Nút nhấn chuông, size S

76,505 ₫ 117,700 ₫
Công tắc 2 cực, size M
35%
8431MD20_WE_G19

Công tắc 2 cực, size M

163,020 ₫ 250,800 ₫
Công tắc trung gian, size M
35%
8431M_3_WE_G19

Công tắc trung gian, size M

86,515 ₫ 133,100 ₫
Công tắc 1 chiều, size L
35%
8431L_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size L

60,060 ₫ 92,400 ₫
Công tắc 2 chiều, size L
35%
8431L_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size L

79,365 ₫ 122,100 ₫