• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Zencelo- A Trắng

Mặt cho 3 thiết bị, size S
Mặt cho 3 thiết bị, size S
35%
A8401L_WE_G19

Mặt cho 3 thiết bị, size S

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt cho 1 thiết bị, size S
Mặt cho 1 thiết bị, size S
35%
A8401S_WE_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S

22,880 ₫ 35,200 ₫
Mặt cho 1 thiết bị, size M
Mặt cho 1 thiết bị, size M
35%
A8401M_WE_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M

22,880 ₫ 35,200 ₫
Ố cắm đơn 2 chấu, size S
Ố cắm đơn 2 chấu, size S
35%
84426SUS_WE_G19

Ố cắm đơn 2 chấu, size S

39,325 ₫ 60,500 ₫
Ố cắm đơn 3 chấu, size M
Ố cắm đơn 3 chấu, size M
35%
84426MUES_WE_G19

Ố cắm đơn 3 chấu, size M

75,790 ₫ 116,600 ₫
Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
35%
84426LUES2_WE_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L

92,235 ₫ 141,900 ₫
Ổ cắm mạng cat6, size S
Ổ cắm mạng cat6, size S
35%
8431SRJ6V_WE_G19

Ổ cắm mạng cat6, size S

156,585 ₫ 240,900 ₫
Ổ điện thoại, size S
Ổ điện thoại, size S
35%
8431SRJ4_WE_G19

Ổ điện thoại, size S

81,510 ₫ 125,400 ₫
Ổ TV, size S
Ổ TV, size S
35%
8431STV_WE_G19

Ổ TV, size S

81,510 ₫ 125,400 ₫
Công tắc 1 chiều, size S
Công tắc 1 chiều, size S
35%
8431S_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size S

42,900 ₫ 66,000 ₫
Công tắc 2 chiều, size S
Công tắc 2 chiều, size S
35%
8431S_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size S

59,345 ₫ 91,300 ₫
Công tắc 1 chiều, size M
Công tắc 1 chiều, size M
35%
8431M_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size M

54,340 ₫ 83,600 ₫
Công tắc 2 chiều, size M
Công tắc 2 chiều, size M
35%
8431M_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size M

70,070 ₫ 107,800 ₫
Công tắc 2 chiều, size L
Công tắc 2 chiều, size L
35%
8431L_2_WE_G19

Công tắc 2 chiều, size L

79,365 ₫ 122,100 ₫
Công tắc 1 chiều, size L
Công tắc 1 chiều, size L
35%
8431L_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều, size L

60,060 ₫ 92,400 ₫
Công tắc trung gian, size M
Công tắc trung gian, size M
35%
8431M_3_WE_G19

Công tắc trung gian, size M

86,515 ₫ 133,100 ₫