• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Zencelo- A Đồng

Mặt cho 1 thiết bị, size S
Mặt cho 1 thiết bị, size S
35%
A8401S_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S

33,605 ₫ 51,700 ₫
Mặt cho 3 thiết bị, size L
Mặt cho 3 thiết bị, size L
35%
A8401L_SZ_G19

Mặt cho 3 thiết bị, size L

33,605 ₫ 51,700 ₫
Mặt cho 1 thiết bị, size M
Mặt cho 1 thiết bị, size M
35%
A8401M_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M

33,605 ₫ 51,700 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu, size S
Ổ cắm đơn 2 chấu, size S
35%
84426SUS_BZ_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu, size S

47,905 ₫ 73,700 ₫
Ổ cắm đơn 3 chấu, size M
Ổ cắm đơn 3 chấu, size M
35%
84426MUES_BZ_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu, size M

91,520 ₫ 140,800 ₫
Ổ cắm mạng cat6, size S
Ổ cắm mạng cat6, size S
35%
8431SRJ6V_BZ_G19

Ổ cắm mạng cat6, size S

180,895 ₫ 278,300 ₫
Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
Ổ cắm đôi 3 chấu, size L
35%
84426LUES2_BZ_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu, size L

105,105 ₫ 161,700 ₫
Ổ điện thoại, size S
Ổ điện thoại, size S
35%
8431SRJ4_BZ_G19

Ổ điện thoại, size S

94,380 ₫ 145,200 ₫
Ổ TV, size S
Ổ TV, size S
35%
8431STV_BZ_G19

Ổ TV, size S

94,380 ₫ 145,200 ₫
Công tắc 1 chiều, size S
Công tắc 1 chiều, size S
35%
8431S_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size S

55,055 ₫ 84,700 ₫
Công tắc 2 chiều, size S
Công tắc 2 chiều, size S
35%
8431S_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size S

70,785 ₫ 108,900 ₫
Công tắc 1 chiều, size M
Công tắc 1 chiều, size M
35%
8431M_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size M

62,920 ₫ 96,800 ₫
Công tắc 2 chiều, size M
Công tắc 2 chiều, size M
35%
8431M_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size M

80,795 ₫ 124,300 ₫
Công tắc 1 chiều, size L
Công tắc 1 chiều, size L
35%
8431L_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều, size L

69,355 ₫ 106,700 ₫
Công tắc 2 chiều, size L
Công tắc 2 chiều, size L
35%
8431L_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều, size L

88,660 ₫ 136,400 ₫
Công tắc trung gian, size M
Công tắc trung gian, size M
35%
8431M_3_BZ_G19

Công tắc trung gian, size M

100,100 ₫ 154,000 ₫