• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Wide

Nút nhấn chuông 250VAC-10A
Nút nhấn chuông 250VAC-10A
35%
WEG5401-011SW

Nút nhấn chuông 250VAC-10A

40,300 ₫ 62,000 ₫
Ổ cắm anten TV
Ổ cắm anten TV
35%
WEV2501SW

Ổ cắm anten TV

49,400 ₫ 76,000 ₫
Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)
Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)
35%
WEV1081SW / WEV1081-7SW

Ổ cắm đơn có màn che (cắm nhanh/ bắt vít)

22,750 ₫ 35,000 ₫
Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che (cắm nhanh/ bắt vít)
Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che (cắm nhanh/ bắt vít)
35%
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất (cắm nhanh/ bắt vít)
Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất (cắm nhanh/ bắt vít)
35%
Ổ cắm đơn 250VAC-16A
Ổ cắm đơn 250VAC-16A
35%
WEV1091SW

Ổ cắm đơn 250VAC-16A

18,200 ₫ 28,000 ₫
Ổ cắm điện thoại 4 cực
Ổ cắm điện thoại 4 cực
35%
WEV2364SW

Ổ cắm điện thoại 4 cực

49,400 ₫ 76,000 ₫
Ổ cắm mạng data CAT5E RJ45-8P8C
Ổ cắm mạng data CAT5E RJ45-8P8C
35%
WEV2488SW

Ổ cắm mạng data CAT5E RJ45-8P8C

108,550 ₫ 167,000 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
Mặt dùng cho 3 thiết bị
35%
WEV68030W

Mặt dùng cho 3 thiết bị

9,555 ₫ 14,700 ₫
Mặt dùng riêng cho WEG1181K
Mặt dùng riêng cho WEG1181K
35%
WEV680290SW

Mặt dùng riêng cho WEG1181K

10,400 ₫ 16,000 ₫
Mặt 1 thiết bị- có nắp che mưa
Mặt 1 thiết bị- có nắp che mưa
35%
WEG7901

Mặt 1 thiết bị- có nắp che mưa

141,050 ₫ 217,000 ₫
Mặt 2 thiết bị- có nắp che mưa
Mặt 2 thiết bị- có nắp che mưa
35%
WEG7902

Mặt 2 thiết bị- có nắp che mưa

141,050 ₫ 217,000 ₫
Mặt 3 thiết bị- có nắp che mưa
Mặt 3 thiết bị- có nắp che mưa
35%
WEG7903

Mặt 3 thiết bị- có nắp che mưa

141,050 ₫ 217,000 ₫
Mặt có nắp che mưa
Mặt có nắp che mưa
35%
WEG8981

Mặt có nắp che mưa

133,250 ₫ 205,000 ₫