Wide › Panasonic

Wide

Ổ cắm USB
35%
WEF11721W8

Ổ cắm USB

513,500 ₫ 790,000 ₫
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn (Max 8 đèn / 200W)
35%
Mặt  dùng cho HB
35%
WEV7061SW

Mặt dùng cho HB

10,400 ₫ 16,000 ₫
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn
35%
WEG575151SW

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn

194,350 ₫ 299,000 ₫
Ổ cắm mạng data CAT6 RJ45 - 8P8C
35%
WEV24886SW

Ổ cắm mạng data CAT6 RJ45 - 8P8C

129,935 ₫ 199,900 ₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
30%
WEG6806MW

Mặt dùng cho 6 thiết bị

30,800 ₫ 44,000 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị
30%
WEG6804MW

Mặt dùng cho 4 thiết bị

30,800 ₫ 44,000 ₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB
30%
WEG680290MW

Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
30%
WEG68030MW

Mặt dùng cho 3 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
30%
WEG68020MW

Mặt dùng cho 2 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
30%
WEG68010MW

Mặt dùng cho 1 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
35%
WEG6806SW

Mặt dùng cho 6 thiết bị

20,800 ₫ 32,000 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị
35%
WEG6804SW

Mặt dùng cho 4 thiết bị

20,800 ₫ 32,000 ₫
Mặt kín đơn
35%
WEV68910SW

Mặt kín đơn

10,400 ₫ 16,000 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
35%
WEV68030SW

Mặt dùng cho 3 thiết bị

10,075 ₫ 15,500 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
35%
WEV68020SW

Mặt dùng cho 2 thiết bị

10,400 ₫ 16,000 ₫
Mặt dùng cho 1 thiết bị
35%
WEV68010SW

Mặt dùng cho 1 thiết bị

10,400 ₫ 16,000 ₫
Bộ ổ cắm đa nắng chuẩn A, 250V-13A
35%
WEGP1041SW-1

Bộ ổ cắm đa nắng chuẩn A, 250V-13A

160,550 ₫ 247,000 ₫
Lổ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm
35%
WEG3023SW

Lổ ra dây điện thoại phi 9mm/16mm

6,370 ₫ 9,800 ₫
Nút trống
35%
WEG3020SW

Nút trống

6,370 ₫ 9,800 ₫
Ổ cắm đơn dùng cho phích cắm tròn 250VAC-16A
35%
Ổ cắm đơn dùng cho phích cắm dẹp 250VAC-16A
35%
Công tắc B có đèn báo khi ON 250VAC-20A
35%
WEG5141SW

Công tắc B có đèn báo khi ON 250VAC-20A

181,350 ₫ 279,000 ₫
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) 250VAC-20A
35%
Công tắc C có đèn báo khi OF- cắm nhanh 250VAC-20A
35%