Wide colors › Panasonic

Wide colors

Ổ cắm data-Cat5
30%
WEV24886H - CAT6

Ổ cắm data-Cat5

168,000 ₫ 240,000 ₫
Công tắc D, có đèn báo, 2 tiếp điểm, 250VAC -20A
30%
Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn LED
30%
WEG57912H

Bộ điều chỉnh sáng tối dùng cho đèn LED

539,000 ₫ 770,000 ₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị
30%
WEG6806MB

Mặt dùng cho 6 thiết bị

30,800 ₫ 44,000 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị
30%
WEG6804MB

Mặt dùng cho 4 thiết bị

30,800 ₫ 44,000 ₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB
30%
WEG680290MB

Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị
30%
WEG68030MB

Mặt dùng cho 3 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị
30%
WEG68020MB

Mặt dùng cho 2 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Mặt dùng cho 1  thiết bị
30%
WEG68010MB

Mặt dùng cho 1 thiết bị

18,200 ₫ 26,000 ₫
Lổ ra dây điện thoại phi 9/16mm
30%
WEG3023H

Lổ ra dây điện thoại phi 9/16mm

9,100 ₫ 13,000 ₫
Ổ cắm data-Cat5
30%
WEV2488H - CAT5

Ổ cắm data-Cat5

140,000 ₫ 200,000 ₫
Ổ cắm điện thoại 4 cực
30%
WEV2364H

Ổ cắm điện thoại 4 cực

80,500 ₫ 115,000 ₫
Ổ cắm anten
30%
WEV2501H

Ổ cắm anten

80,500 ₫ 115,000 ₫
Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC-16A
30%
WEV1592H

Ổ cắm đôi có dây nối đất, 250VAC-16A

63,000 ₫ 90,000 ₫
Ổ cắm đơn có dây nối đất, 250VAC-16A
30%
WEV1191H

Ổ cắm đơn có dây nối đất, 250VAC-16A

52,500 ₫ 75,000 ₫
Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che, 250VAC-16A
30%
WEV1181H/WEV1181-7H

Ổ cắm đơn có dây nối đất và màn che, 250VAC-16A

58,100 ₫ 83,000 ₫
Ổ cắm đơn dùng cho phích cắm dẹp, 250VAC-16A
30%
Ổ cắm đơn, 250VAC-16A
30%
WEV1091H

Ổ cắm đơn, 250VAC-16A

24,500 ₫ 35,000 ₫
Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC-16A
30%
WEV1081H

Ổ cắm đơn có màn che, 250VAC-16A

30,800 ₫ 44,000 ₫
Nút trống
30%
WEG3020H

Nút trống

9,450 ₫ 13,500 ₫
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn, 220VAC-800W
30%
Đèn báo màu đỏ 220VAC
30%
WEG3032RH

Đèn báo màu đỏ 220VAC

90,300 ₫ 129,000 ₫
Nút nhấn chuông 250VAC-10A
30%
WEG5401-7H

Nút nhấn chuông 250VAC-10A

66,500 ₫ 95,000 ₫