• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Vivace series white

Bộ công tắc 1 chiều 16A
Bộ công tắc 1 chiều 16A
KB31_1_WE

Bộ công tắc 1 chiều 16A

55,000 ₫
Bộ công tắc ba 1 chiều 16A
Bộ công tắc ba 1 chiều 16A
KB33_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16A

107,800 ₫
Bộ công tắc 4 một chiều 16A
Bộ công tắc 4 một chiều 16A
KB34S_1_WE

Bộ công tắc 4 một chiều 16A

302,500 ₫
Công tắc ba, 2 chiều 16A
Công tắc ba, 2 chiều 16A
KB33_WE

Công tắc ba, 2 chiều 16A

141,900 ₫
Công tắc 4, 2 chiều 16A
Công tắc 4, 2 chiều 16A
KB34S_WE

Công tắc 4, 2 chiều 16A

338,800 ₫
Công tắc đôi hai cực 20A
Công tắc đôi hai cực 20A
KB32D20NE_WE

Công tắc đôi hai cực 20A

295,900 ₫
Nút nhấn chuông 10A 250V
Nút nhấn chuông 10A 250V
KB31BPB_WE

Nút nhấn chuông 10A 250V

71,500 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A
KB456US_WE

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A

99,000 ₫
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A
KB426US2_WE

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

118,800 ₫
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
KB426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

115,500 ₫
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
KB426UES2_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

173,800 ₫