• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Vivace series aluminum silver

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
KB33_1_AS

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX

128,700 ₫
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
KB34S_1_AS

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX

378,400 ₫
16A 3 Gang 2 Way Switch
16A 3 Gang 2 Way Switch
KB33_AS

16A 3 Gang 2 Way Switch

178,200 ₫
Bộ công tắc 4, 2 chiều 16AX
Bộ công tắc 4, 2 chiều 16AX
KB34S_AS

Bộ công tắc 4, 2 chiều 16AX

425,700 ₫
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A
KB31D20NE_AS

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

198,000 ₫
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A
KB32D20NE_AS

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A

370,700 ₫
Bộ công tắc đơn 2 cực 45A
Bộ công tắc đơn 2 cực 45A
KB31DR45N_AS

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A

628,100 ₫
Bộ nút nhấn chuông 10A
Bộ nút nhấn chuông 10A
KB31BPB_AS

Bộ nút nhấn chuông 10A

92,400 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A
KB456US_AS

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A

125,400 ₫
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A
KB426US2_AS

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

154,000 ₫
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
KB426UEST_AS_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

150,700 ₫