• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Tuýp led T5 & T8

  • 1
Đèn tuýp LED 4W 3000K
Đèn tuýp LED 4W 3000K
50%
LED T5G03

Đèn tuýp LED 4W 3000K

79,000 ₫ 158,000 ₫
Đèn tuýp LED 4W 6500K
Đèn tuýp LED 4W 6500K
50%
LED T5G03

Đèn tuýp LED 4W 6500K

79,000 ₫ 158,000 ₫
Đèn tuýp LED 7W 3000K
Đèn tuýp LED 7W 3000K
50%
LED T5G06

Đèn tuýp LED 7W 3000K

108,500 ₫ 217,000 ₫
Đèn tuýp LED 7W 6500K
Đèn tuýp LED 7W 6500K
50%
LED T5G06

Đèn tuýp LED 7W 6500K

108,500 ₫ 217,000 ₫
Đèn tuýp LED 10W 3000K
Đèn tuýp LED 10W 3000K
50%
LED T5G09

Đèn tuýp LED 10W 3000K

123,500 ₫ 247,000 ₫
Đèn tuýp LED 10W 6500K
Đèn tuýp LED 10W 6500K
50%
LED T5G09

Đèn tuýp LED 10W 6500K

123,500 ₫ 247,000 ₫
Đèn tuýp LED 12W 3000K
Đèn tuýp LED 12W 3000K
50%
LED T5G12

Đèn tuýp LED 12W 3000K

138,000 ₫ 276,000 ₫
Đèn tuýp LED 12W 6500K
Đèn tuýp LED 12W 6500K
50%
LED T5G12

Đèn tuýp LED 12W 6500K

138,000 ₫ 276,000 ₫
Đèn tuýp LED 9W 3000K
Đèn tuýp LED 9W 3000K
50%
LED T5E06

Đèn tuýp LED 9W 3000K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Đèn tuýp LED 9W 6500K
Đèn tuýp LED 9W 6500K
50%
LED T5E06

Đèn tuýp LED 9W 6500K

112,500 ₫ 225,000 ₫
Đèn tuýp LED 12W 3000K
Đèn tuýp LED 12W 3000K
50%
LED T5E12

Đèn tuýp LED 12W 3000K

145,000 ₫ 290,000 ₫
Đèn tuýp LED 12W 6500K
Đèn tuýp LED 12W 6500K
50%
LED T5E12

Đèn tuýp LED 12W 6500K

145,000 ₫ 290,000 ₫
  • 1