• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Tunnel light

  • 1
E40 250W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
E40 250W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
30%
PTLC40065

E40 250W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM

2,060,100 ₫ 2,943,000 ₫
36W  ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
36W  ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
30%
PTLB23665

36W ĐÈN ĐƯỜNG HẦM

2,492,000 ₫ 3,560,000 ₫
E40 400W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
E40 400W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
30%
PTLC40065

E40 400W SODIUM ĐÈN ĐƯỜNG HẦM

2,250,500 ₫ 3,215,000 ₫
E40 250W METAL HALIDE ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
E40 250W METAL HALIDE ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
30%
PTLC40065

E40 250W METAL HALIDE ĐÈN ĐƯỜNG HẦM

2,048,200 ₫ 2,926,000 ₫
E40 400W METAL HALIDE, ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
E40 400W METAL HALIDE, ĐÈN ĐƯỜNG HẦM
30%
PTLC40065

E40 400W METAL HALIDE, ĐÈN ĐƯỜNG HẦM

2,170,000 ₫ 3,100,000 ₫
  • 1