• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Tủ Điện Series T

  • 1
Tụ điện 2-4 cực
Tụ điện 2-4 cực
T4

Tụ điện 2-4 cực

108,000 ₫
Tụ điện 5-6 cực
Tụ điện 5-6 cực
T6

Tụ điện 5-6 cực

155,000 ₫
Tụ điện 7-10 cực
Tụ điện 7-10 cực
T10

Tụ điện 7-10 cực

238,000 ₫
Tụ điện 11-14 cực
Tụ điện 11-14 cực
T14

Tụ điện 11-14 cực

298,000 ₫
Tụ điện 15-20 cực
Tụ điện 15-20 cực
T20

Tụ điện 15-20 cực

515,000 ₫
Tụ điện 21-24 cực
Tụ điện 21-24 cực
T24

Tụ điện 21-24 cực

630,000 ₫
Tụ điện 25-32 cực
Tụ điện 25-32 cực
T32

Tụ điện 25-32 cực

730,000 ₫
Tụ điện 33-40 cực
Tụ điện 33-40 cực
T40

Tụ điện 33-40 cực

882,000 ₫
  • 1