• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Tủ điện Series E

  • 1
Tụ điện 2 cực
Tụ điện 2 cực
EMC2

Tụ điện 2 cực

135,000 ₫
Tụ điện 3 cực
Tụ điện 3 cực
EMC3

Tụ điện 3 cực

135,000 ₫
Tụ điện 4 cực
Tụ điện 4 cực
EMC4

Tụ điện 4 cực

135,000 ₫
Tụ điện 6 cực
Tụ điện 6 cực
EMC6

Tụ điện 6 cực

195,000 ₫
Tụ điện 9 cực
Tụ điện 9 cực
EMC9

Tụ điện 9 cực

295,000 ₫
Tụ điện 13 cực
Tụ điện 13 cực
EMC13

Tụ điện 13 cực

395,000 ₫
Tụ điện 18 cực
Tụ điện 18 cực
EMC18

Tụ điện 18 cực

655,000 ₫
  • 1