Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9 › Schneider

Thiết bị chống sét lan truyền ACTI9

 • 1
Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 65kA (Type 2)
35%
A9L15693

Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 65kA (Type 2)

3,928,210 ₫ 6,043,400 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 1P 40kA (Type 2)
30%
A9L15686

Chống sét lan truyền iPF K 1P 40kA (Type 2)

1,354,430 ₫ 1,934,900 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 1P 20kA (Type 2)
30%
A9L15691

Chống sét lan truyền iPF K 1P 20kA (Type 2)

1,269,730 ₫ 1,813,900 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 1P+N 40kA (Type 2)
30%
A9L15687

Chống sét lan truyền iPF K 1P+N 40kA (Type 2)

2,242,240 ₫ 3,203,200 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 1P+N 20kA (Type 2)
30%
A9L15692

Chống sét lan truyền iPF K 1P+N 20kA (Type 2)

2,115,190 ₫ 3,021,700 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 40kA (Type 2)
30%
A9L15688

Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 40kA (Type 2)

5,076,610 ₫ 7,252,300 ₫
Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 65kA (Type 2)
30%
A9L15586

Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 65kA (Type 2)

4,935,700 ₫ 7,051,000 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 20kA (Type 2)
30%
A9L20600

Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 20kA (Type 2)

4,610,760 ₫ 6,586,800 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 40kA (Type 2)
30%
A9L40600

Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 40kA (Type 2)

5,302,220 ₫ 7,574,600 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 65kA (Type 2)
30%
A9L65601

Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 65kA (Type 2)

6,410,250 ₫ 9,157,500 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 65kA (Type 2)
30%
A9L65501

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 65kA (Type 2)

3,197,810 ₫ 4,568,300 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 40kA (Type 2)
30%
A9L40500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 40kA (Type 2)

2,443,980 ₫ 3,491,400 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 20kA (Type 2)
30%
A9L20500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 20kA (Type 2)

2,306,150 ₫ 3,294,500 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 8kA (Type 2)
30%
A9L08500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 8kA (Type 2)

1,936,550 ₫ 2,766,500 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P 65kA (Type 2)
30%
A9L65101

Chống sét lan truyền iPRD 1P 65kA (Type 2)

1,817,200 ₫ 2,596,000 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P 40kA (Type 2)
30%
A9L40100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 40kA (Type 2)

1,475,320 ₫ 2,107,600 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P 20kA (Type 2)
30%
A9L20100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 20kA (Type 2)

1,383,690 ₫ 1,976,700 ₫
Chống sét lan truyền iPRD 1P 8kA (Type 2)
30%
A9L08100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 8kA (Type 2)

1,290,520 ₫ 1,843,600 ₫
Chống sét lan truyềniPRF1 3P+N 50kA (Type 1+2)
30%
A9L16634

Chống sét lan truyềniPRF1 3P+N 50kA (Type 1+2)

16,005,990 ₫ 22,865,700 ₫
Chống sét lan truyềniPRF1 3P 50kA (Type 1+2)
30%
A9L16633

Chống sét lan truyềniPRF1 3P 50kA (Type 1+2)

12,804,330 ₫ 18,291,900 ₫
Chống sét lan truyền iPRF1 1P+N 50kA (Type 1+2)
30%
A9L16632

Chống sét lan truyền iPRF1 1P+N 50kA (Type 1+2)

8,643,250 ₫ 12,347,500 ₫
 • 1