Thiết bị chiếu sáng , phụ kiện chuyên dụng cho nông nghiệp › Rạng Đông

Thiết bị chiếu sáng , phụ kiện chuyên dụng cho nông nghiệp

  • 1
Đèn led chuyên dụng câu mực 50W
D CM01L/50W

Đèn led chuyên dụng câu mực 50W

1,056,000 ₫
Đèn led chuyên dụng câu mực 30W
D CM01L/30W

Đèn led chuyên dụng câu mực 30W

Giá: liên hệ
Đèn led chuyên dụng thả chìm 600W
D TC01L/600W

Đèn led chuyên dụng thả chìm 600W

15,829,000 ₫
Đèn led chuyên dụng thả chìm 200W
D TC01L/200W

Đèn led chuyên dụng thả chìm 200W

9,009,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W
D DC04L/300W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W

5,489,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W
D DC04L/300W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W

Giá: liên hệ
Đèn led chuyên dụng đánh cá 150W
D DC04L/150W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 150W

4,059,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 200W
D DC04L/200W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 200W

4,790,000 ₫
Đui đèn chống nước
Đui đèn chống nước E27

Đui đèn chống nước

19,000 ₫
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 50W
NN KC 50/E27

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 50W

129,000 ₫
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 20W
NN KC 20/E27

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 20W

116,000 ₫
Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 20W IP65 NN1

Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)

58,000 ₫
Đèn compact UT4 15W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 15W IP65 NN1

Đèn compact UT4 15W (nuôi cấy mô)

52,000 ₫
Đèn compact UT4 23W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 23W H8 IP65

Đèn compact UT4 23W (nuôi cấy mô)

52,000 ₫
Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 20W H8 IP65

Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)

50,000 ₫
  • 1