• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Thiết bị chiếu sáng , phụ kiện chuyên dụng cho nông nghiệp

Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 20W H8 IP65

Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)

50,000 ₫
Đèn compact UT4 23W (nuôi cấy mô)
Đèn compact UT4 23W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 23W H8 IP65

Đèn compact UT4 23W (nuôi cấy mô)

52,000 ₫
Đèn compact UT4 15W (nuôi cấy mô)
Đèn compact UT4 15W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 15W IP65 NN1

Đèn compact UT4 15W (nuôi cấy mô)

52,000 ₫
Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)
CFL 3UT4 20W IP65 NN1

Đèn compact UT4 20W (nuôi cấy mô)

58,000 ₫
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 20W
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 20W
NN KC 20/E27

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 20W

116,000 ₫
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 50W
Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 50W
NN KC 50/E27

Chao đèn chiếu sáng hoa cúc 50W

129,000 ₫
Đui đèn chống nước
Đui đèn chống nước
Đui đèn chống nước E27

Đui đèn chống nước

19,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 200W
Đèn led chuyên dụng đánh cá 200W
D DC04L/200W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 200W

4,790,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 150W
Đèn led chuyên dụng đánh cá 150W
D DC04L/150W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 150W

4,059,000 ₫
Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W
Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W
D DC04L/300W

Đèn led chuyên dụng đánh cá 300W

Giá: liên hệ