Switches & outlets - Công tắc ổ cắm Meval › MEVAL

Switches & outlets - Công tắc ổ cắm Meval

Mô-đun ổ cắm cáp mạng có màn che
206 95 46 0000 4-1

Mô-đun ổ cắm cáp mạng có màn che

107,100 ₫
Mô-đun ổ cắm cáp Tivi
206 95 45 0000 4-1

Mô-đun ổ cắm cáp Tivi

34,000 ₫
Chiết áp đèn 500W
206 95 43 5000 4-1

Chiết áp đèn 500W

92,900 ₫
Nút nhấn chuông cỡ nhỏ
206 95 43 0110 4-1

Nút nhấn chuông cỡ nhỏ

25,400 ₫
Công tắc 3 chiều
206 95 42 0310 4-1

Công tắc 3 chiều

19,900 ₫
Mô-đun ổ cắm 3 Chấu dẹp kiểu Mỹ
206 95 32 0010 4-1

Mô-đun ổ cắm 3 Chấu dẹp kiểu Mỹ

24,500 ₫
Mặt trơn
206 95 37 0000 4-1

Mặt trơn

10,800 ₫
Mặt 3 mô-đun
206 95 37 0300 4-1

Mặt 3 mô-đun

10,800 ₫
Mặt 2 mô-đun
206 95 37 0200 4-1

Mặt 2 mô-đun

10,800 ₫
Mặt 1 mô-đun
206 95 37 0100 4-1

Mặt 1 mô-đun

10,800 ₫
Ổ cắm đơn cáp Tivi
206 96 37 0100 4-1

Ổ cắm đơn cáp Tivi

39,200 ₫
Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng
206 96 31 0302 4-1

Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng

49,300 ₫
Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng
206 96 31 0202 4-1

Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng

40,100 ₫
Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng
206 96 31 0102 4-1

Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng

26,600 ₫