• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Switches & outlets - Công tắc ổ cắm Meval

Công tắc đơn 1 chiều có dạ quang
Công tắc đơn 1 chiều có dạ quang
206 96 38 0110 4-1

Công tắc đơn 1 chiều có dạ quang

29,100 ₫
Công tắc đôi 1 chiều có dạ quang
Công tắc đôi 1 chiều có dạ quang
206 96 38 0210 4-1

Công tắc đôi 1 chiều có dạ quang

39,300 ₫
Công tắc ba 1 chiều có dạ quang
Công tắc ba 1 chiều có dạ quang
206 96 38 0310 4-1

Công tắc ba 1 chiều có dạ quang

52,800 ₫
Nút nhấn chuông 1 chiều
Nút nhấn chuông 1 chiều
206 96 41 0100 4-1

Nút nhấn chuông 1 chiều

31,100 ₫
Nút nhấn chuông cỡ lớn
Nút nhấn chuông cỡ lớn
206 96 43 0000 4-1

Nút nhấn chuông cỡ lớn

249,300 ₫
Công tắc đơn 3 chiều
Công tắc đơn 3 chiều
206 96 40 0130 4-1

Công tắc đơn 3 chiều

30,700 ₫
Công tắc đôi 3 chiều
Công tắc đôi 3 chiều
206 96 40 0230 4-1

Công tắc đôi 3 chiều

50,600 ₫
Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng
Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng
206 96 31 0102 4-1

Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng

26,600 ₫
Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng
Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng
206 96 31 0202 4-1

Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng

40,100 ₫
Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng
Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng
206 96 31 0302 4-1

Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng

49,300 ₫
Ổ cắm đơn cáp Tivi
Ổ cắm đơn cáp Tivi
206 96 37 0100 4-1

Ổ cắm đơn cáp Tivi

39,200 ₫