• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Spotlight LED

  • 1
Đèn Spotlight LED 2W 3000K
Đèn Spotlight LED 2W 3000K
50%
NLED105D

Đèn Spotlight LED 2W 3000K

250,500 ₫ 501,000 ₫
Đèn Spotlight LED 2W 6500K
Đèn Spotlight LED 2W 6500K
50%
NLED105D

Đèn Spotlight LED 2W 6500K

250,500 ₫ 501,000 ₫
Đèn Spotlight LED 4W 3000K
Đèn Spotlight LED 4W 3000K
50%
NLED1124D 66

Đèn Spotlight LED 4W 3000K

142,500 ₫ 285,000 ₫
Đèn Spotlight LED 4W 6500K
Đèn Spotlight LED 4W 6500K
50%
NLED1124D 66

Đèn Spotlight LED 4W 6500K

142,500 ₫ 285,000 ₫
Đèn Spotlight LED 7W 3000K
Đèn Spotlight LED 7W 3000K
50%
NLED1126D 66

Đèn Spotlight LED 7W 3000K

181,500 ₫ 363,000 ₫
Đèn Spotlight LED 7W 6500K
Đèn Spotlight LED 7W 6500K
50%
NLED1126D 66

Đèn Spotlight LED 7W 6500K

181,500 ₫ 363,000 ₫
Đèn Spotlight LED 9W 3000K
Đèn Spotlight LED 9W 3000K
50%
NLED1128D 66

Đèn Spotlight LED 9W 3000K

207,500 ₫ 415,000 ₫
Đèn Spotlight LED 9W 6500K
Đèn Spotlight LED 9W 6500K
50%
NLED1128D 66

Đèn Spotlight LED 9W 6500K

207,500 ₫ 415,000 ₫
Đèn Spotlight LED 7W 3000K
Đèn Spotlight LED 7W 3000K
50%
NLED104D

Đèn Spotlight LED 7W 3000K

498,750 ₫ 997,500 ₫
Đèn Spotlight LED 7W 6500K
Đèn Spotlight LED 7W 6500K
50%
NLED104D

Đèn Spotlight LED 7W 6500K

498,750 ₫ 997,500 ₫
Đèn Spotlight LED 10W 3000K
Đèn Spotlight LED 10W 3000K
50%
NLED104D

Đèn Spotlight LED 10W 3000K

656,250 ₫ 1,312,500 ₫
Đèn Spotlight LED 10W 6500K
Đèn Spotlight LED 10W 6500K
50%
NLED104D

Đèn Spotlight LED 10W 6500K

656,250 ₫ 1,312,500 ₫
  • 1