• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Spotlight - Led (Đèn pha tiêu điểm )

Đèn pha tiêu điểm LED 13W
Đèn pha tiêu điểm LED 13W
30%
PSLMM13L

Đèn pha tiêu điểm LED 13W

1,056,300 ₫ 1,509,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm LED 18W
Đèn pha tiêu điểm LED 18W
30%
PSLMM18L

Đèn pha tiêu điểm LED 18W

1,206,800 ₫ 1,724,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm LED 34W
Đèn pha tiêu điểm LED 34W
30%
PSLMM34L

Đèn pha tiêu điểm LED 34W

1,334,200 ₫ 1,906,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm 10W
Đèn pha tiêu điểm 10W
30%
PSLPP10L

Đèn pha tiêu điểm 10W

434,700 ₫ 621,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm 6W
Đèn pha tiêu điểm 6W
30%
PSLQQ6L

Đèn pha tiêu điểm 6W

364,000 ₫ 520,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm 10W
Đèn pha tiêu điểm 10W
30%
PSLOO10L

Đèn pha tiêu điểm 10W

434,700 ₫ 621,000 ₫
Đèn pha tiêu điểm 20W
Đèn pha tiêu điểm 20W
30%
PSLOO20L

Đèn pha tiêu điểm 20W

611,800 ₫ 874,000 ₫
Khớp nối chữ I - trắng/đen
Khớp nối chữ I - trắng/đen
PRO02W/PRO02B

Khớp nối chữ I - trắng/đen

26,000 ₫
Khớp nối chữ L - trắng /đen
Khớp nối chữ L - trắng /đen
PRO03W/PRO03B

Khớp nối chữ L - trắng /đen

29,000 ₫
Khớp nối chữ T - trắng / đen
Khớp nối chữ T - trắng / đen
PRO04W/PRO04B

Khớp nối chữ T - trắng / đen

64,000 ₫
Khớp nối chữ x - trắng / đen
Khớp nối chữ x - trắng / đen
PRO05W/PRO05B

Khớp nối chữ x - trắng / đen

80,000 ₫
Thanh ray 3 chấu loại 1m
Thanh ray 3 chấu loại 1m
PR0410

Thanh ray 3 chấu loại 1m

578,000 ₫
Nắp đầu nguồn trái
Nắp đầu nguồn trái
PR0431L

Nắp đầu nguồn trái

174,000 ₫
Nắp đầu nguồn phải
Nắp đầu nguồn phải
PR0431R

Nắp đầu nguồn phải

174,000 ₫