• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Series A70, A80, A90

Mặt đơn
Mặt đơn
A701

Mặt đơn

13,000 ₫
Mặt đôi
Mặt đôi
A702

Mặt đôi

13,000 ₫
Mặt ba
Mặt ba
A703

Mặt ba

13,000 ₫
mặt bốn, năm, sáu
mặt bốn, năm, sáu
A70456

mặt bốn, năm, sáu

20,000 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
Mặt dùng cho MCB 1 cực
A70MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực

15,300 ₫
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
A70MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 Cực

15,300 ₫
Mặt đơn
Mặt đơn
A801

Mặt đơn

13,000 ₫
Mặt đôi
Mặt đôi
A802

Mặt đôi

13,000 ₫
Mặt ba
Mặt ba
A803

Mặt ba

13,000 ₫
mặt bốn, năm, sáu
mặt bốn, năm, sáu
A80456

mặt bốn, năm, sáu

20,000 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
Mặt dùng cho MCB 1 cực
A80MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực

15,300 ₫
Mặt dùng cho MCB 2 cực
Mặt dùng cho MCB 2 cực
A80MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 cực

15,300 ₫
Mặt đơn
Mặt đơn
A901

Mặt đơn

13,000 ₫