• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Series A50, A60

  • 1
mặt đơn
mặt đơn
A501

mặt đơn

13,000 ₫
mặt đôi
mặt đôi
A502

mặt đôi

13,000 ₫
mặt ba
mặt ba
A503

mặt ba

13,000 ₫
mặt bốn, năm, sáu
mặt bốn, năm, sáu
A50456

mặt bốn, năm, sáu

22,000 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
Mặt dùng cho MCB 1 cực
A50MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực

14,900 ₫
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
A50MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 Cực

14,900 ₫
mặt đơn
mặt đơn
A601

mặt đơn

13,000 ₫
mặt đôi
mặt đôi
A602

mặt đôi

13,000 ₫
mặt đôi
mặt đôi
A603

mặt đôi

13,000 ₫
mặt bốn, năm, sáu
mặt bốn, năm, sáu
A60456

mặt bốn, năm, sáu

22,000 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
Mặt dùng cho MCB 1 cực
A60MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực

14,900 ₫
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
Mặt dùng cho MCB 2 Cực
A60MCB2

Mặt dùng cho MCB 2 Cực

14,900 ₫
  • 1