• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Series A30 màu trắng

Mặt 1 lỗ
Mặt 1 lỗ
A301

Mặt 1 lỗ

13,000 ₫
Mặt 2 lỗ
Mặt 2 lỗ
A302

Mặt 2 lỗ

13,000 ₫
Mặt 3 lỗ
Mặt 3 lỗ
A303

Mặt 3 lỗ

13,000 ₫
Mặt 4 lỗ
Mặt 4 lỗ
A304

Mặt 4 lỗ

18,500 ₫
Mặt 5 lỗ
Mặt 5 lỗ
A305

Mặt 5 lỗ

18,500 ₫
Mặt 6 lỗ
Mặt 6 lỗ
A306

Mặt 6 lỗ

18,500 ₫
Mặt nạ trơn
Mặt nạ trơn
A301VX

Mặt nạ trơn

16,400 ₫
Mặt dùng cho MCB 1 cực
Mặt dùng cho MCB 1 cực
A30MCB1

Mặt dùng cho MCB 1 cực

15,300 ₫
Mặt mặt MCB 2 cực
Mặt mặt MCB 2 cực
A30MCB2

Mặt mặt MCB 2 cực

15,300 ₫
Ổ cắm đa năng + 1 lỗ
Ổ cắm đa năng + 1 lỗ
A30UESMX

Ổ cắm đa năng + 1 lỗ

58,800 ₫
Ổ cắm đa năng + 2 lỗ
Ổ cắm đa năng + 2 lỗ
A30UESMXX

Ổ cắm đa năng + 2 lỗ

58,800 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A
A30US

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

32,600 ₫