• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Series A20 Plus

Ổ Cắm đơn đa năng 16A
Ổ Cắm đơn đa năng 16A
A20USMN

Ổ Cắm đơn đa năng 16A

34,500 ₫
Mặt 1 lỗ
Mặt 1 lỗ
A201N

Mặt 1 lỗ

11,200 ₫
Mặt 2 lỗ
Mặt 2 lỗ
A202N

Mặt 2 lỗ

11,200 ₫
Mặt 3 lỗ
Mặt 3 lỗ
A203N

Mặt 3 lỗ

11,200 ₫
Mặt 4 lỗ
Mặt 4 lỗ
A204N

Mặt 4 lỗ

15,600 ₫
Mặt 5 lỗ
Mặt 5 lỗ
A205N

Mặt 5 lỗ

15,600 ₫
Mặt 6 lỗ
Mặt 6 lỗ
A206N

Mặt 6 lỗ

15,600 ₫