• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Sản phẩm Duhal khác

Bộ cảm biến HT-MS
Bộ cảm biến HT-MS
HT-MS

Bộ cảm biến HT-MS

397,000 ₫
Bộ lưu 1x3W, lưu 3h
Bộ lưu 1x3W, lưu 3h
HT-3W

Bộ lưu 1x3W, lưu 3h

817,000 ₫
Bộ lưu 1x1W, lưu 4h
Bộ lưu 1x1W, lưu 4h
HT-1W

Bộ lưu 1x1W, lưu 4h

584,000 ₫
Bộ lưu  36W , lưu trên 3h
Bộ lưu  36W , lưu trên 3h
SNG 202

Bộ lưu 36W , lưu trên 3h

1,402,000 ₫
Hộp đựng Ballast HBL
Hộp đựng Ballast HBL
HBL

Hộp đựng Ballast HBL

625,000 ₫
Bộ lưu  26W , lưu 2- 3h
Bộ lưu  26W , lưu 2- 3h
ANBL 26W

Bộ lưu 26W , lưu 2- 3h

1,158,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 1W
Chip Led đơn tổ hợp 1W
CH-00102

Chip Led đơn tổ hợp 1W

5,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 1W
Chip Led đơn tổ hợp 1W
CH-00105

Chip Led đơn tổ hợp 1W

5,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 3W
Chip Led đơn tổ hợp 3W
CH-00302

Chip Led đơn tổ hợp 3W

10,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 3W
Chip Led đơn tổ hợp 3W
CH-00305

Chip Led đơn tổ hợp 3W

10,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 10W
Chip Led đơn tổ hợp 10W
CM-01002

Chip Led đơn tổ hợp 10W

32,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 10W
Chip Led đơn tổ hợp 10W
CM-01005

Chip Led đơn tổ hợp 10W

32,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 20W
Chip Led đơn tổ hợp 20W
CM-02002

Chip Led đơn tổ hợp 20W

95,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 20W
Chip Led đơn tổ hợp 20W
CM-02005

Chip Led đơn tổ hợp 20W

95,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 30W
Chip Led đơn tổ hợp 30W
CM-03002

Chip Led đơn tổ hợp 30W

134,000 ₫
Chip Led đơn tổ hợp 30W
Chip Led đơn tổ hợp 30W
CM-03005

Chip Led đơn tổ hợp 30W

134,000 ₫