• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Safety Breaker (Cầu dao an toàn)

  • 1
Cầu dao an toàn 10A
Cầu dao an toàn 10A
SB-10

Cầu dao an toàn 10A

46,200 ₫
Cầu dao an toàn 15A
Cầu dao an toàn 15A
SB-15

Cầu dao an toàn 15A

46,200 ₫
Cầu dao an toàn 20A
Cầu dao an toàn 20A
SB-20

Cầu dao an toàn 20A

46,200 ₫
Cầu dao an toàn 30A
Cầu dao an toàn 30A
SB-30

Cầu dao an toàn 30A

46,200 ₫
Cầu dao an toàn 40A
Cầu dao an toàn 40A
SB-40

Cầu dao an toàn 40A

46,200 ₫
  • 1