• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

S98/S986

Mặt 1 lỗ
Mặt 1 lỗ
35%
S981/X

Mặt 1 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 1 lỗ
Mặt 1 lỗ
35%
S9861/X

Mặt 1 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 2 lỗ
Mặt 2 lỗ
35%
S982/X

Mặt 2 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 2 lỗ
Mặt 2 lỗ
35%
S9862/X

Mặt 2 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 3 lỗ
Mặt 3 lỗ
35%
S983/X

Mặt 3 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 3 lỗ
Mặt 3 lỗ
35%
S9863/X

Mặt 3 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 4 lỗ
Mặt 4 lỗ
35%
S984/X

Mặt 4 lỗ

10,270 ₫ 15,800 ₫
Mặt 4 lỗ
Mặt 4 lỗ
35%
S9864/X

Mặt 4 lỗ

10,270 ₫ 15,800 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A
35%
S98U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 ₫ 29,500 ₫
2 Ổ cắm 2 chấu 16A
2 Ổ cắm 2 chấu 16A
35%
S98U2

2 Ổ cắm 2 chấu 16A

28,990 ₫ 44,600 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
35%
S98UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ
35%
S986UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
Viền đơn trắng
Viền đơn trắng
35%
S98WS

Viền đơn trắng

2,990 ₫ 4,600 ₫
Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc
Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc
35%
S98/10US

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc

43,225 ₫ 66,500 ₫
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
35%
S98UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

27,170 ₫ 41,800 ₫
2 ổ cắm 3 chấu 16A
2 ổ cắm 3 chấu 16A
35%
S98UE2

2 ổ cắm 3 chấu 16A

37,050 ₫ 57,000 ₫