• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

S-Classic

Mặt cho 1 thiết bị
Mặt cho 1 thiết bị
35%
31AVH_G19

Mặt cho 1 thiết bị

15,730 ₫ 24,200 ₫
Mặt cho 2 thiết bị
Mặt cho 2 thiết bị
35%
32AVH_G19

Mặt cho 2 thiết bị

15,730 ₫ 24,200 ₫
Mặt cho 3 thiết bị
Mặt cho 3 thiết bị
35%
33AVH_G19

Mặt cho 3 thiết bị

14,300 ₫ 22,000 ₫
Mặt cho 4 thiết bị
Mặt cho 4 thiết bị
35%
34AVH_G19

Mặt cho 4 thiết bị

28,600 ₫ 44,000 ₫
Mặt cho 5 thiết bị
Mặt cho 5 thiết bị
35%
35AVH_G19

Mặt cho 5 thiết bị

28,600 ₫ 44,000 ₫
Mặt cho 6 thiết bị
Mặt cho 6 thiết bị
35%
36AVH_G19

Mặt cho 6 thiết bị

28,600 ₫ 44,000 ₫
Mặt che trơn
Mặt che trơn
35%
31AVX_G19

Mặt che trơn

28,600 ₫ 44,000 ₫
Mặt cho cầu dao an toàn
Mặt cho cầu dao an toàn
35%
31AVMCB_G19

Mặt cho cầu dao an toàn

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt cho MCB 1 cực
Mặt cho MCB 1 cực
35%
31AVMCB1_G19

Mặt cho MCB 1 cực

25,740 ₫ 39,600 ₫
Mặt cho MCB 2 cực
Mặt cho MCB 2 cực
35%
31AVMCB2_G19

Mặt cho MCB 2 cực

25,740 ₫ 39,600 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A
35%
E426UST_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A

40,755 ₫ 62,700 ₫
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A
35%
E426UST2CB_G19

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 16A

68,640 ₫ 105,600 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống
35%
E426UX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống

62,920 ₫ 96,800 ₫
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống
35%
E426UXX_G19

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống

62,920 ₫ 96,800 ₫
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A
35%
E426UEST_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

72,215 ₫ 111,100 ₫
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
35%
E426UEST2_T_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

92,235 ₫ 141,900 ₫