• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Rờ le trung gian 2-4 C/O, 5-3A loại rexo

Rơ le REXO không đèn 3A, 12VDC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 12VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB1JD

Rơ le REXO không đèn 3A, 12VDC, 4 C/O

86,240 ₫ 123,200 ₫
Rơ le REXO không đèn 3A, 24VDC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 24VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB1BD

Rơ le REXO không đèn 3A, 24VDC, 4 C/O

86,240 ₫ 123,200 ₫
Rơ le REXO không đèn 3A, 48VDC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 48VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB1ED

Rơ le REXO không đèn 3A, 48VDC, 4 C/O

86,240 ₫ 123,200 ₫
Rơ le REXO không đèn 3A, 24VAC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 24VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB1B7

Rơ le REXO không đèn 3A, 24VAC, 4 C/O

90,090 ₫ 128,700 ₫
Rơ le REXO không đèn 3A, 120VAC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 120VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB1F7

Rơ le REXO không đèn 3A, 120VAC, 4 C/O

90,090 ₫ 128,700 ₫
Rơ le REXO không đèn 3A, 230VAC, 4 C/O
Rơ le REXO không đèn 3A, 230VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB1P7

Rơ le REXO không đèn 3A, 230VAC, 4 C/O

90,090 ₫ 128,700 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB2JD

Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC, 4 C/O

93,170 ₫ 133,100 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 24VDC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 24VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB2BD

Rơ le REXO có đèn 3A, 24VDC, 4 C/O

93,170 ₫ 133,100 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 36VDC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 36VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB2CD

Rơ le REXO có đèn 3A, 36VDC, 4 C/O

93,170 ₫ 133,100 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 48VDC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 48VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB2ED

Rơ le REXO có đèn 3A, 48VDC, 4 C/O

93,170 ₫ 133,100 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 110VDC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 110VDC, 4 C/O
30%
RXM4LB2FD

Rơ le REXO có đèn 3A, 110VDC, 4 C/O

97,020 ₫ 138,600 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 24VAC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 24VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB2B7

Rơ le REXO có đèn 3A, 24VAC, 4 C/O

97,020 ₫ 138,600 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 120VAC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 120VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB2F7

Rơ le REXO có đèn 3A, 120VAC, 4 C/O

97,020 ₫ 138,600 ₫
Rơ le REXO có đèn 3A, 230VAC, 4 C/O
Rơ le REXO có đèn 3A, 230VAC, 4 C/O
30%
RXM4LB2P7

Rơ le REXO có đèn 3A, 230VAC, 4 C/O

97,020 ₫ 138,600 ₫
Rơ le REXO không đèn 5A, 12VDC, 2 C/O
Rơ le REXO không đèn 5A, 12VDC, 2 C/O
30%
RXM2LB1JD

Rơ le REXO không đèn 5A, 12VDC, 2 C/O

79,310 ₫ 113,300 ₫
Rơ le REXO không đèn 5A, 24VDC, 2 C/O
Rơ le REXO không đèn 5A, 24VDC, 2 C/O
30%
RXM2LB1BD

Rơ le REXO không đèn 5A, 24VDC, 2 C/O

79,310 ₫ 113,300 ₫