Rivia › Legrand

Rivia

Mặt che cho MCB 2 cực + khung đỡ
30%
654356

Mặt che cho MCB 2 cực + khung đỡ

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt che cho MCB 1 cực+ khung đỡ
30%
654355

Mặt che cho MCB 1 cực+ khung đỡ

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt che trơn+ khung đỡ
30%
654359

Mặt che trơn+ khung đỡ

10,290 ₫ 14,700 ₫
Mặt che 3 modun+ khung đỡ
30%
654353

Mặt che 3 modun+ khung đỡ

10,150 ₫ 14,500 ₫
Mặt che 2 modun+ khung đỡ
30%
654352

Mặt che 2 modun+ khung đỡ

10,150 ₫ 14,500 ₫
Mặt che 1,5 modun+ khung đỡ
30%
654351

Mặt che 1,5 modun+ khung đỡ

10,150 ₫ 14,500 ₫
Mặt che 1 modun+ khung đỡ
30%
654350

Mặt che 1 modun+ khung đỡ

10,150 ₫ 14,500 ₫
Đèn báo xanh 1 modun
30%
654341

Đèn báo xanh 1 modun

31,500 ₫ 45,000 ₫
Đèn báo đỏ 1 modun
30%
654340

Đèn báo đỏ 1 modun

31,500 ₫ 45,000 ₫
Ổ cắm mạng cat5e
30%
654332

Ổ cắm mạng cat5e

113,330 ₫ 161,900 ₫
Ổ cắm điện thoại
30%
654331

Ổ cắm điện thoại

51,730 ₫ 73,900 ₫
Ổ cắm tivi 1 modun
30%
654330

Ổ cắm tivi 1 modun

51,730 ₫ 73,900 ₫
Chiết áp cho quạt,250VA-250V 2 modun
30%
654336

Chiết áp cho quạt,250VA-250V 2 modun

290,500 ₫ 415,000 ₫
Chiết áp cho đèn sợi đốt,400W-220V 2 modun
30%
Nút nhấn chuông 10A 250V tiêu chuẩn IEC 60669-1
30%
Công tắc 2 cực có đèn cho "máy nước nóng"
30%
Công tắc 2 cực có đèn
30%
654316

Công tắc 2 cực có đèn

85,400 ₫ 122,000 ₫
Công tắc 16AX-250V trung gian 10A 250V loại 1,5 modun
30%
Công tắc 16AX-250V 2 chiều loại 1,5 modun
30%