• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

RCCB VLL45N

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA
40%
VLL45N/2016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA
40%
VLL45N/2020/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
40%
VLL45N/2025/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA
40%
VLL45N/2032/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA

310,800 ₫ 518,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
40%
VLL45N/2040/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA

310,800 ₫ 518,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA
40%
VLL45N/2050/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA

439,800 ₫ 733,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
40%
VLL45N/2063/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA

439,800 ₫ 733,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA
40%
VLL45N/2016/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA
40%
VLL45N/2020/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA
40%
VLL45N/2025/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA

288,600 ₫ 481,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA
40%
VLL45N/2032/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA

310,800 ₫ 518,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA
40%
VLL45N/2040/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA

310,800 ₫ 518,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA
40%
VLL45N/2063/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA

439,800 ₫ 733,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA
40%
VLL45N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA

452,400 ₫ 754,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA
40%
VLL45N/4020/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA

452,400 ₫ 754,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
40%
VLL45N/4025/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA

452,400 ₫ 754,000 ₫