• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

RCCB SL68N

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA
40%
SL68N/2016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA
40%
SL68N/2020/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 30mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
40%
SL68N/2025/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA
40%
SL68N/2032/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 30mA

297,000 ₫ 495,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
40%
SL68N/2040/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA

297,000 ₫ 495,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA
40%
SL68N/2050/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 30mA

420,000 ₫ 700,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
40%
SL68N/2063/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA

420,000 ₫ 700,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA
40%
SL68N/2016/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA
40%
SL68N/2020/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 100mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA
40%
SL68N/2025/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 100mA

275,400 ₫ 459,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA
40%
SL68N/2032/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 32A 100mA

297,000 ₫ 495,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA
40%
SL68N/2040/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 100mA

297,000 ₫ 495,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA
40%
SL68N/2063/100

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 100mA

420,000 ₫ 700,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA
40%
SL68N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA

432,000 ₫ 720,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA
40%
SL68N/4020/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 20A 30mA

432,000 ₫ 720,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
40%
SL68N/4025/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA

432,000 ₫ 720,000 ₫