RCCB & RCBO Easy9 › Schneider

RCCB & RCBO Easy9

  • 1
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 40A 4.5kA 30mA
35%
Chống sét lan truyền 3P+N 45kA (Type 2)
30%
EZ9L33745

Chống sét lan truyền 3P+N 45kA (Type 2)

1,033,340 ₫ 1,476,200 ₫
Chống sét lan truyền 3P+N 20kA (Type 2)
30%
EZ9L33720

Chống sét lan truyền 3P+N 20kA (Type 2)

995,610 ₫ 1,422,300 ₫
Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2)
30%
EZ9L33620

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2)

552,860 ₫ 789,800 ₫
Chống sét lan truyền 1P 45kA (Type 2)
30%
EZ9L33145

Chống sét lan truyền 1P 45kA (Type 2)

468,930 ₫ 669,900 ₫
Chống sét lan truyền 1P 20kA (Type 2)
30%
EZ9L33120

Chống sét lan truyền 1P 20kA (Type 2)

441,980 ₫ 631,400 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA
35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 25A 4.5kA 30mA
35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 20A 4.5kA 30mA
35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA
35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1P+N 10A 4.5kA 30mA
35%
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA
35%
EZ9R64463

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA

831,545 ₫ 1,279,300 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA
35%
EZ9R64440

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA

731,445 ₫ 1,125,300 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA
35%
EZ9R34463

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA

1,008,150 ₫ 1,551,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA
35%
EZ9R34440

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA

755,755 ₫ 1,162,700 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
35%
EZ9R34425

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA

705,705 ₫ 1,085,700 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
35%
EZ9R36263

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA

544,115 ₫ 837,100 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
35%
EZ9R36240

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA

519,090 ₫ 798,600 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
35%
EZ9R36225

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA

494,065 ₫ 760,100 ₫
  • 1