• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

RCCB,RCBO chống dòng rò

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA
50%
BV-D-22530

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA

721,500 ₫ 1,443,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA
50%
BV-D-24030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 30mA

764,000 ₫ 1,528,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA
50%
BV-D-26330

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 30mA

921,000 ₫ 1,842,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA
50%
BV-D-42530

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA

1,164,500 ₫ 2,329,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA
50%
BV-D-44030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 30mA

1,235,500 ₫ 2,471,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA
50%
BV-D-46330

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA
50%
BV-D-225300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA

721,500 ₫ 1,443,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 300mA
50%
BV-D-240300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 300mA

764,000 ₫ 1,528,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 300mA
50%
BV-D-263300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 300mA

921,000 ₫ 1,842,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA
50%
BV-D-425300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA

1,164,500 ₫ 2,329,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA
50%
BV-D-440300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA

1,235,500 ₫ 2,471,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA
50%
BV-D-463300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN0630

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN1030

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN1630

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN2030

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫