RCCB,RCBO chống dòng rò › Mitsubishi

RCCB,RCBO chống dòng rò

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN32300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 300mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN25300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 300mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN20300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 300mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN16300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 300mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN10300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 300mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 300mA
50%
BV-DN-1PN06300

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 300mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN32100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 100mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN25100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 100mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN20100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 100mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN16100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 100mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN10100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 100mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 100mA
50%
BV-DN-1PN06100

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 100mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN3230

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 32A 4.5kA 30mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN2530

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 25A 4.5kA 30mA

800,000 ₫ 1,600,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN2030

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN1630

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN1030

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA
50%
BV-DN-1PN0630

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA
50%
BV-D-463300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 300mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA
50%
BV-D-440300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 40A 300mA

1,235,500 ₫ 2,471,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA
50%
BV-D-425300

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA

1,164,500 ₫ 2,329,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 300mA
50%
BV-D-263300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 63A 300mA

921,000 ₫ 1,842,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 300mA
50%
BV-D-240300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 300mA

764,000 ₫ 1,528,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA
50%
BV-D-225300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA

721,500 ₫ 1,443,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA
50%
BV-D-46330

Cầu dao chống rò RCCB 4P 63A 30mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫