RCBO › Panasonic

RCBO

  • 1
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 63A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 50A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 40A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 32A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 20A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 16A 6KA
25%
Bảo vệ chống dòng rò & quá tải/02 P-C curve 6A 6KA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 63A 415VAC 6kA
25%
BBDE20631CNV

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 63A 415VAC 6kA

427,500 ₫ 570,000 ₫
  • 1