Quạt trần › Panasonic

Quạt trần

  • 1
Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 65cm
30%
F-60MZ2-L

Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 65cm

1,015,000 ₫ 1,450,000 ₫
Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 30cm
30%
F-56XPG

Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 30cm

2,415,000 ₫ 3,450,000 ₫
Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 30cm
30%
F-60MZ2-S

Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 30cm

1,015,000 ₫ 1,450,000 ₫
Quạt trần có đèn Led, đk cánh 150cm, chiều dài ti 30cm
30%
Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 50cm
30%
F-60MZ2

Quạt trần hộp số nổi, chiều dài ti 50cm

1,015,000 ₫ 1,450,000 ₫
Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 40cm
30%
F-56MZG-S

Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 40cm

2,177,000 ₫ 3,110,000 ₫
Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 40cm
30%
F-56MZG-GO

Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 40cm

2,177,000 ₫ 3,110,000 ₫
Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 30cm
30%
F-56MPG-S

Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 30cm

2,177,000 ₫ 3,110,000 ₫
Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 30cm
30%
F-56MPG-GO

Quạt trần đ.kính cánh 140cm, dài ti 30cm

2,177,000 ₫ 3,110,000 ₫
Quạt trần, đ.kính cánh 150cm, dài ti 30cm
30%
F-60WWK

Quạt trần, đ.kính cánh 150cm, dài ti 30cm

4,655,000 ₫ 6,650,000 ₫
  • 1