Quạt hút, máy sưởi › Panasonic

Quạt hút, máy sưởi

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-25NF3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

9,093,000 ₫ 12,990,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-25NS3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

7,910,000 ₫ 11,300,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-23NL3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

5,985,000 ₫ 8,550,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-20NS3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

4,893,000 ₫ 6,990,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-18NF3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

3,955,000 ₫ 5,650,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-18NS3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

3,255,000 ₫ 4,650,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-15NS3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

2,730,000 ₫ 3,900,000 ₫
Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp
30%
FV-12NS3

Quạt hút Cabinet, độ ồn thấp

2,065,000 ₫ 2,950,000 ₫
Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 227W
30%
FV-45GS4

Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 227W

10,990,000 ₫ 15,700,000 ₫
Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 161W
30%
FV-40GS4

Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 161W

6,720,000 ₫ 9,600,000 ₫
Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 88W
30%
FV-35GS4

Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 88W

5,285,000 ₫ 7,550,000 ₫
Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 59W
30%
FV-30GS4

Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 59W

4,305,000 ₫ 6,150,000 ₫
Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 39W
30%
FV-25GS4

Quạt hút công nghiệp chịu áp lực cao, 39W

3,115,000 ₫ 4,450,000 ₫
Quạt hút âm trần 8W động cơ DC tiết kiệm điện
30%
Quạt hút âm trần có Sensor cảm ứng hồng ngoại
30%