• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Quạt hút, máy sưởi

Quạt hút gắn tường 1 chiều 22W, có màn che
Quạt hút gắn tường 1 chiều 22W, có màn che
30%
FV-20AL9

Quạt hút gắn tường 1 chiều 22W, có màn che

700,000 ₫ 1,000,000 ₫
Quạt hút gắn tường 1 chiều 29W 835CMH, có màn che
Quạt hút gắn tường 1 chiều 29W 835CMH, có màn che
30%
Quạt hút gắn tường 1 chiều 29W 935CMH, có màn che
Quạt hút gắn tường 1 chiều 29W 935CMH, có màn che
30%
Quạt hút gắn tường 2 chiều 20W, có màn che
Quạt hút gắn tường 2 chiều 20W, có màn che
30%
FV-20RL7

Quạt hút gắn tường 2 chiều 20W, có màn che

1,120,000 ₫ 1,600,000 ₫
Quạt hút gắn tường 2 chiều 29W, có màn che
Quạt hút gắn tường 2 chiều 29W, có màn che
30%
FV-25RL7

Quạt hút gắn tường 2 chiều 29W, có màn che

1,372,000 ₫ 1,960,000 ₫
Quạt hút gắn tường 2 chiều 31W, có màn che
Quạt hút gắn tường 2 chiều 31W, có màn che
30%
FV-30RL6

Quạt hút gắn tường 2 chiều 31W, có màn che

1,610,000 ₫ 2,300,000 ₫
Quạt hút gắn tường 1 chiều không có màn che 22W
Quạt hút gắn tường 1 chiều không có màn che 22W
30%
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 20W
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 20W
30%
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 29W
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 29W
30%
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 31W
Quạt hút gắn tường 2 chiều không có màn che 31W
30%