Quạt đứng, quạt bàn, quạt treo tường › Panasonic

Quạt đứng, quạt bàn, quạt treo tường

  • 1
Quạt treo trần màu xanh 45W
30%
F - 409QB

Quạt treo trần màu xanh 45W

2,065,000 ₫ 2,950,000 ₫
Quạt đứng màu xanh
30%
F - 409KB

Quạt đứng màu xanh

2,576,000 ₫ 3,680,000 ₫
Quạt treo tường màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm 47.5W
30%
Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm 47.5W
30%
F - 409UB

Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm 47.5W

1,463,000 ₫ 2,090,000 ₫
Quạt bàn màu ngà, đ.kính quạt 40cm, 48W
30%
F - 400CI

Quạt bàn màu ngà, đ.kính quạt 40cm, 48W

973,000 ₫ 1,390,000 ₫
Quạt bàn màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 48W
30%
F - 400CB

Quạt bàn màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 48W

973,000 ₫ 1,390,000 ₫
Quạt đứng màu bạc đường kinh cánh 30cm, 38W
30%
F - 307KHS

Quạt đứng màu bạc đường kinh cánh 30cm, 38W

1,785,000 ₫ 2,550,000 ₫
Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 38W
30%
F - 307KHB

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 38W

1,785,000 ₫ 2,550,000 ₫
Quạt đứng màu hồng, đ.kính cánh 30cm, 59W
30%
F - 308NHP

Quạt đứng màu hồng, đ.kính cánh 30cm, 59W

2,555,000 ₫ 3,650,000 ₫
Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 59W
30%
F - 308NHB

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 59W

2,555,000 ₫ 3,650,000 ₫
Quạt đứng màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm, 57W
30%
F - 407WGO

Quạt đứng màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm, 57W

2,100,000 ₫ 3,000,000 ₫
Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W
30%
F - 409KBE

Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W

2,576,000 ₫ 3,680,000 ₫
Quạt đứng màu đỏ đường kính cánh 40cm
30%
F - 409KMR

Quạt đứng màu đỏ đường kính cánh 40cm

2,576,000 ₫ 3,680,000 ₫
Quạt treo tường trắng ngà, đ.kính quạt 40cm, 51W
30%
Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 51W
30%
F-409MB

Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 51W

1,813,000 ₫ 2,590,000 ₫
Quạt treo trần màu vàng, đ.kính quạt 40cm, 45W
30%
F - 409QGO

Quạt treo trần màu vàng, đ.kính quạt 40cm, 45W

2,065,000 ₫ 2,950,000 ₫
  • 1