• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Practibox

  • 1
Tủ điện 6 modun
Tủ điện 6 modun
601110

Tủ điện 6 modun

217,000 ₫
Tủ điện 8 modun
Tủ điện 8 modun
601111

Tủ điện 8 modun

254,800 ₫
Tủ điện 12 modun
Tủ điện 12 modun
601112

Tủ điện 12 modun

360,500 ₫
Tủ điện 24 modun
Tủ điện 24 modun
601113

Tủ điện 24 modun

607,600 ₫
Tủ điện 36 modun
Tủ điện 36 modun
601114

Tủ điện 36 modun

717,500 ₫
Phím che đơn modun MCB
Phím che đơn modun MCB
1660

Phím che đơn modun MCB

26,950 ₫
Cầu nối dây
Cầu nối dây
601290

Cầu nối dây

81,200 ₫
Khóa cửa
Khóa cửa
1966

Khóa cửa

174,300 ₫
  • 1