Phụ kiện tủ điện. vỏ tủ điện › Schneider

Phụ kiện tủ điện. vỏ tủ điện

  • 1
Công tắc xoay 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB5
30%
XB5AD33N

Công tắc xoay 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB5

104,720 ₫ 149,600 ₫
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB5
30%
XB5AD21N

Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB5

85,470 ₫ 122,100 ₫
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu vàng, loại XB5
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/C, màu đỏ, loại XB5
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu xanh, loại XB5
30%
Nút nhấn nhả Ø22, N/O, màu đen, loại XB5
30%
Nút nhấn khẩn Ø40 xoay để mở, N/C, loại XB5
30%
  • 1