Phụ kiện MCCB › Mitsubishi

Phụ kiện MCCB

Motor nạp vận hành điện 200-220VAC 50/60Hz cho 3P+4P, NF801
50%
Motor nạp vận hành điện 200-220VAC 50/60Hz cho 3P+4P, NF800
50%
Motor nạp vận hành điện 200-220VAC 50/60Hz cho 3P+4P, NF400/631
50%
Motor nạp vận hành điện 200-220VAC 50/60Hz cho 3P+4P, NF400/630
50%
Tay vặn xoay kiểu S cho 2P/3P, NF/NV400-CW
40%
S4CW

Tay vặn xoay kiểu S cho 2P/3P, NF/NV400-CW

1,145,400 ₫ 1,909,000 ₫
Tay vặn xoay kiểu F cho 4P, NF1000,1250,1600SEW
40%
F-10SW4P

Tay vặn xoay kiểu F cho 4P, NF1000,1250,1600SEW

2,767,800 ₫ 4,613,000 ₫
Tay vặn xoay kiểu F cho 2P/3P, NF1000,1250,1600SEW
40%
F-10SW

Tay vặn xoay kiểu F cho 2P/3P, NF1000,1250,1600SEW

2,767,800 ₫ 4,613,000 ₫
Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3P, NF,NV800
40%
F-8S LN-DF

Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3P, NF,NV800

1,473,000 ₫ 2,455,000 ₫
Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3/4P, NF,NV400/630
40%
F-4S LN-DF

Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3/4P, NF,NV400/630

1,473,000 ₫ 2,455,000 ₫
Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NF125,160,250-SGW/HGW
40%
Tay vặn xoay kiểu F cho NF2P, NF125CW/SW
40%
F-1S2

Tay vặn xoay kiểu F cho NF2P, NF125CW/SW

993,600 ₫ 1,656,000 ₫