Phụ kiện ACB › Mitsubishi

Phụ kiện ACB

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 63
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 40
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 32
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 25
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 20
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 16
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 12
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 10
40%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 06
40%
Biến dòng ZCT 324
40%
ZT-324-W

Biến dòng ZCT 324

459,127,200 ₫ 765,212,000 ₫
Biến dòng ZCT 323
40%
ZT-323-W

Biến dòng ZCT 323

421,172,400 ₫ 701,954,000 ₫
Biến dòng ZCT 163
40%
ZT-163-W

Biến dòng ZCT 163

344,652,000 ₫ 574,420,000 ₫
Biến dòng ZT 100B
40%
ZT-100B-W

Biến dòng ZT 100B

12,444,600 ₫ 20,741,000 ₫
Biến dòng ZT 80B
40%
ZT-80B-W

Biến dòng ZT 80B

11,257,800 ₫ 18,763,000 ₫
Biến dòng ZT 60B
40%
ZT-60B-W

Biến dòng ZT 60B

8,888,400 ₫ 14,814,000 ₫
Biến dòng ZT 40B
40%
ZT-40B-W

Biến dòng ZT 40B

5,334,000 ₫ 8,890,000 ₫
Biến dòng ZT 30B
40%
ZT-30B-W

Biến dòng ZT 30B

4,150,200 ₫ 6,917,000 ₫
Biến dòng ZT 15B
40%
ZT-15B-W

Biến dòng ZT 15B

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
Control Circuit Terminal cho khung gạt
40%
ATC2-W

Control Circuit Terminal cho khung gạt

2,965,800 ₫ 4,943,000 ₫
Control Circuit Terminal cho máy cắt
40%
ATC1-W

Control Circuit Terminal cho máy cắt

2,373,600 ₫ 3,956,000 ₫
Thiết bị cơ khí cho thao tác kéo ngoài
40%
DRMECHA-W

Thiết bị cơ khí cho thao tác kéo ngoài

810,600 ₫ 1,351,000 ₫
Condenser Trip Device KF-200
40%
KF-200

Condenser Trip Device KF-200

18,366,600 ₫ 30,611,000 ₫
Condenser Trip Device KF-100
40%
KF-100

Condenser Trip Device KF-100

18,366,600 ₫ 30,611,000 ₫
Test Jumper
40%
TJ-W

Test Jumper

37,320,600 ₫ 62,201,000 ₫
Bảo vệ lắp nhầm
40%
MIP-W

Bảo vệ lắp nhầm

1,485,000 ₫ 2,475,000 ₫