• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Phụ kiện ACB

Electronic Trip Relay WS1: General use
Electronic Trip Relay WS1: General use
40%
WS1-W

Electronic Trip Relay WS1: General use

9,658,800 ₫ 16,098,000 ₫
Electronic Trip Relay WS2: General use for SWA
Electronic Trip Relay WS2: General use for SWA
40%
WS2-W

Electronic Trip Relay WS2: General use for SWA

9,658,800 ₫ 16,098,000 ₫
Electronic Trip Relay WM1: General Protection use
Electronic Trip Relay WM1: General Protection use
40%
WM1-W

Electronic Trip Relay WM1: General Protection use

11,257,800 ₫ 18,763,000 ₫
Electronic Trip Relay WM2: General Protection use for SWA
Electronic Trip Relay WM2: General Protection use for SWA
40%
WM2-W

Electronic Trip Relay WM2: General Protection use for SWA

11,257,800 ₫ 18,763,000 ₫
Electronic Trip Relay WB1: MCR/INST Only
Electronic Trip Relay WB1: MCR/INST Only
40%
WB1-W

Electronic Trip Relay WB1: MCR/INST Only

9,243,600 ₫ 15,406,000 ₫
Electronic Trip Relay WB2: MCR/INST Only for SWA
Electronic Trip Relay WB2: MCR/INST Only for SWA
40%
WB2-W

Electronic Trip Relay WB2: MCR/INST Only for SWA

9,243,600 ₫ 15,406,000 ₫
Electronic Trip Relay G1: Ground found Protection
Electronic Trip Relay G1: Ground found Protection
40%
G1-W

Electronic Trip Relay G1: Ground found Protection

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Protection
Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Protection
40%
E1-W

Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Protection

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
Electronic Trip Relay AP: 2nd additionnal Protection
Electronic Trip Relay AP: 2nd additionnal Protection
40%
AP-W

Electronic Trip Relay AP: 2nd additionnal Protection

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
Electronic Trip Relay N5: Neutral pole 50% Protection
Electronic Trip Relay N5: Neutral pole 50% Protection
40%
Bộ nguồn P1: AC-DC100-240V
Bộ nguồn P1: AC-DC100-240V
40%
PW1-W

Bộ nguồn P1: AC-DC100-240V

3,318,000 ₫ 5,530,000 ₫
Bộ nguồn P2: DC24-60V
Bộ nguồn P2: DC24-60V
40%
PW2-W

Bộ nguồn P2: DC24-60V

3,318,000 ₫ 5,530,000 ₫
Bộ nguồn P4: DC24-60V với tiếp điểm ngõ ra
Bộ nguồn P4: DC24-60V với tiếp điểm ngõ ra
40%
PW4-W

Bộ nguồn P4: DC24-60V với tiếp điểm ngõ ra

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
Bộ nguồn P5: DC100-240V với tiếp điểm ngõ ra (SSR)
Bộ nguồn P5: DC100-240V với tiếp điểm ngõ ra (SSR)
40%
Khối mở rộng cho ACB
Khối mở rộng cho ACB
40%
EX1-W

Khối mở rộng cho ACB

8,888,400 ₫ 14,814,000 ₫