Phích cao cấp, Phổ thông, Ruột phích › Rạng Đông

Phích cao cấp, Phổ thông, Ruột phích

Ruột phích 2045 ST1.E
RF 2045 ST1.E

Ruột phích 2045 ST1.E

68,000 ₫
Ruột phích 2035
RF-2035

Ruột phích 2035

61,000 ₫
Ruột phích 1055
RF-1055

Ruột phích 1055

82,000 ₫
Ruột phích 1045 ST1.E
RF-1045 ST1.E

Ruột phích 1045 ST1.E

59,000 ₫
Ruột phích 1045
RF-1045

Ruột phích 1045

55,000 ₫
Ruột phích 1040
RF-1040

Ruột phích 1040

55,000 ₫
Phích đựng nước nóng phổ thông 2 lít
RD 2035 S1 (Phích sắt)

Phích đựng nước nóng phổ thông 2 lít

160,000 ₫
Phích cá nhân giữ nhiệt 1L
RD 1038 N2

Phích cá nhân giữ nhiệt 1L

116,600 ₫
Phích Pha Trà  1 lít
RD 1045 N1.E

Phích Pha Trà 1 lít

249,700 ₫