Phích cắm và ổ cắm công nghiệp › PCE

Phích cắm và ổ cắm công nghiệp

Tụ điện phân phối IP44
NDB313

Tụ điện phân phối IP44

590,000 ₫
Tụ điện phân phối IP44
30%
NDB313-232

Tụ điện phân phối IP44

612,500 ₫ 875,000 ₫
Đế nổi cho ổ cắm âm không kín nước
30%
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước
30%
F75252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước

2,149,000 ₫ 3,070,000 ₫
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước
30%
F61252-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước

1,253,000 ₫ 1,790,000 ₫
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước
30%
F61132-6

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc kín nước

1,120,000 ₫ 1,600,000 ₫
Ổ cắm gắn nổi bằng nhựa 2P 16a 250v
30%
F2510-S

Ổ cắm gắn nổi bằng nhựa 2P 16a 250v

57,400 ₫ 82,000 ₫
Ổ cắm gắn âm có nắp 2P 16A 250
30%
F1050-0B

Ổ cắm gắn âm có nắp 2P 16A 250

47,600 ₫ 68,000 ₫
Phích cắm cao su di động loại không kín nước
30%
Phích cắm cao su di động loại không kín nước
30%
Ổ cắm nối loại không kín nước 16A 3P
30%
F9432000

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A 3P

819,000 ₫ 1,170,000 ₫
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng 125A-4P
30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng 125A-3P
30%
Phích cắm di động loại kín nước 125A 5P
30%
F0822-10V

Phích cắm di động loại kín nước 125A 5P

197,400 ₫ 282,000 ₫
Ổ cắm nối loại kín nước 125A 5P
30%
F3822-10F9V

Ổ cắm nối loại kín nước 125A 5P

247,100 ₫ 353,000 ₫
Ổ cắm gắn âm,dạng thẳng
30%
F3242-3V

Ổ cắm gắn âm,dạng thẳng

322,000 ₫ 460,000 ₫
Ổ cắm nổi-Connector 32A
F2242-3V

Ổ cắm nổi-Connector 32A

390,000 ₫
Ổ cắm nổi-Wall socket 32A
F1242-3V

Ổ cắm nổi-Wall socket 32A

795,000 ₫
Phích cắm-Plug 32A
30%
F0242-3V

Phích cắm-Plug 32A

190,400 ₫ 272,000 ₫
Ổ cắm nối loại kín nước 125A 5P
30%
F245-6

Ổ cắm nối loại kín nước 125A 5P

1,547,000 ₫ 2,210,000 ₫
Ổ cắm nối loại kín nước 125A 4P
30%
F244-6

Ổ cắm nối loại kín nước 125A 4P

1,442,000 ₫ 2,060,000 ₫
Ổ cắm nối loại kín nước 125A 3P
30%
F243-6

Ổ cắm nối loại kín nước 125A 3P

1,365,000 ₫ 1,950,000 ₫
Ổ cắm nối loại kín nước 63A 5P
30%
F235-6

Ổ cắm nối loại kín nước 63A 5P

651,000 ₫ 930,000 ₫