• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Phích cắm và ổ cắm công nghiệp

Phích cắm di động loại không kín nước 16A-3P
Phích cắm di động loại không kín nước 16A-3P
30%
Phích cắm di động loại không kín nước 16A-4P
Phích cắm di động loại không kín nước 16A-4P
30%
Phích cắm di động loại không kín nước 16A-5P
Phích cắm di động loại không kín nước 16A-5P
30%
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-3P
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-3P
30%
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-4P
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-4P
30%
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-5P
Phích cắm di động loại không kín nước 32A-5P
30%
Phích cắm di động loại kín nước 16A 3P
Phích cắm di động loại kín nước 16A 3P
30%
F0132-6

Phích cắm di động loại kín nước 16A 3P

185,500 ₫ 265,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 16A 4P
Phích cắm di động loại kín nước 16A 4P
30%
F0142-6

Phích cắm di động loại kín nước 16A 4P

196,000 ₫ 280,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 16A 5P
Phích cắm di động loại kín nước 16A 5P
30%
F0152-6

Phích cắm di động loại kín nước 16A 5P

210,000 ₫ 300,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 32A 3P
Phích cắm di động loại kín nước 32A 3P
30%
F0232-6

Phích cắm di động loại kín nước 32A 3P

227,500 ₫ 325,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 32A 4P
Phích cắm di động loại kín nước 32A 4P
30%
F0242-6

Phích cắm di động loại kín nước 32A 4P

241,500 ₫ 345,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 32A 5P
Phích cắm di động loại kín nước 32A 5P
30%
F0252-6

Phích cắm di động loại kín nước 32A 5P

255,500 ₫ 365,000 ₫
Phích cắm di động loại kín nước 63A 3P
Phích cắm di động loại kín nước 63A 3P
30%
Phích cắm di động loại kín nước 63A 4P
Phích cắm di động loại kín nước 63A 4P
30%
Phích cắm di động loại kín nước 63A 5P
Phích cắm di động loại kín nước 63A 5P
30%
Phích cắm di động loại kín nước 125A 3P
Phích cắm di động loại kín nước 125A 3P
30%
F043-6

Phích cắm di động loại kín nước 125A 3P

994,000 ₫ 1,420,000 ₫