Phích cắm - Plug, IP66 › Schneider

Phích cắm - Plug, IP66

  • 1
Phích cắm 5P 40A 500V IP66
35%
S56P540GY_G15

Phích cắm 5P 40A 500V IP66

1,285,570 ₫ 1,977,800 ₫
Phích cắm 5P 32A 500V IP66
35%
S56P532GY_G15

Phích cắm 5P 32A 500V IP66

1,285,570 ₫ 1,977,800 ₫
Phích cắm 5P 20A 500V IP66
35%
S56P520GY_G15

Phích cắm 5P 20A 500V IP66

852,280 ₫ 1,311,200 ₫
Phích cắm 4P 50A 500V IP66
35%
S56P450GY_G15

Phích cắm 4P 50A 500V IP66

852,280 ₫ 1,311,200 ₫
Phích cắm 4P 32A 500V IP66
35%
S56P432GY_G15

Phích cắm 4P 32A 500V IP66

852,280 ₫ 1,311,200 ₫
Phích cắm 4P 20A 500V IP66
35%
S56P420GY_G15

Phích cắm 4P 20A 500V IP66

735,020 ₫ 1,130,800 ₫
Phích cắm 3P 32A 250V IP66
35%
S56P332GY_G15

Phích cắm 3P 32A 250V IP66

667,095 ₫ 1,026,300 ₫
Phích cắm 3P 20A 250V IP66
35%
S56P320GY_G15

Phích cắm 3P 20A 250V IP66

635,635 ₫ 977,900 ₫
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
35%
S56P315RPGY_G15

Phích cắm 3P 15A 250V IP66

536,965 ₫ 826,100 ₫
Phích cắm 3P 15A 250V IP66
35%
S56P315GY_G15

Phích cắm 3P 15A 250V IP66

575,575 ₫ 885,500 ₫
Phích cắm 3P 13A 250V IP66
35%
S56P313GY_G15

Phích cắm 3P 13A 250V IP66

375,375 ₫ 577,500 ₫
Phích cắm 3P 10A 250V IP66
35%
S56P310GY_G15

Phích cắm 3P 10A 250V IP66

474,045 ₫ 729,300 ₫
  • 1