Phích cắm, ổ cắm công nghiệp › Panasonic

Phích cắm, ổ cắm công nghiệp

Mặt 3 kim loại
30%
WN7603-8

Mặt 3 kim loại

61,600 ₫ 88,000 ₫
Mặt 2 kim loại
30%
WN7602-8

Mặt 2 kim loại

61,600 ₫ 88,000 ₫
Mặt 1 kim loại
30%
WN7601-8

Mặt 1 kim loại

61,600 ₫ 88,000 ₫
Công tắc thẻ 3 tiếp điểm 250VAC - 10A
30%
WNH5611-801

Công tắc thẻ 3 tiếp điểm 250VAC - 10A

1,207,500 ₫ 1,725,000 ₫
Phích cắm kín nước 30A - 3P - 250VAC
30%
WF4330

Phích cắm kín nước 30A - 3P - 250VAC

441,700 ₫ 631,000 ₫
Phích cắm Locking 30A - 3P+Ground - 250VAC
30%
WF6430

Phích cắm Locking 30A - 3P+Ground - 250VAC

336,000 ₫ 480,000 ₫
Phích cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC
30%
WF6420

Phích cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC

147,000 ₫ 210,000 ₫
Phích cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC
30%
WF6330

Phích cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC

313,600 ₫ 448,000 ₫
Phích cắm Locking 20A - 3P - 250VAC
30%
WF6320

Phích cắm Locking 20A - 3P - 250VAC

126,000 ₫ 180,000 ₫
Phích cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC
30%
WF6315

Phích cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC

76,300 ₫ 109,000 ₫
Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 3P+Ground - 250VAC
30%
Ổ cắm Locking kín bụi 30A - 2P+Ground - 250VAC
30%
Ổ cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC
30%
WF2420WK

Ổ cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC

212,800 ₫ 304,000 ₫
Ổ cắm Locking 30A - 3P+Ground - 250VAC
30%
WF2430B

Ổ cắm Locking 30A - 3P+Ground - 250VAC

427,000 ₫ 610,000 ₫
Ổ cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC
30%
WF2420BK

Ổ cắm Locking 20A - 3P+Ground - 250VAC

212,800 ₫ 304,000 ₫
Ổ cắm đôi có dây nối đất 15A - 125VAC
30%
WN1518R

Ổ cắm đôi có dây nối đất 15A - 125VAC

184,100 ₫ 263,000 ₫
Trạm nối đất
30%
WN3040K-8

Trạm nối đất

63,000 ₫ 90,000 ₫
Ổ cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC
30%
WF2330B

Ổ cắm Locking 30A - 2P+Ground - 250VAC

332,500 ₫ 475,000 ₫
Ổ cắm Locking 20A - 3P - 250VAC
30%
WF2320WK

Ổ cắm Locking 20A - 3P - 250VAC

134,400 ₫ 192,000 ₫
Ổ cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC
30%
WF2315WK

Ổ cắm Locking 15A - 2P+Ground - 125VAC

106,400 ₫ 152,000 ₫
Đai kim loại
30%
WN37008

Đai kim loại

9,520 ₫ 13,600 ₫
Mặt nhôm lỗ tròn
30%
WN9513 / WN9514

Mặt nhôm lỗ tròn

60,200 ₫ 86,000 ₫
Ổ cắm chuyên dùng
30%
WK1330

Ổ cắm chuyên dùng

312,900 ₫ 447,000 ₫
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen 250V-30A
30%
Ổ cắm locking loại nổi, màu đen 250V-20A
30%
WK2420K

Ổ cắm locking loại nổi, màu đen 250V-20A

227,500 ₫ 325,000 ₫