Phích cắm di động - Plug › Schneider

Phích cắm di động - Plug

  • 1
Phích cắm 4P 125A 400V IP67
35%
81395

Phích cắm 4P 125A 400V IP67

1,766,050 ₫ 2,717,000 ₫
Phích cắm 4P 63A 400V IP67
35%
81383

Phích cắm 4P 63A 400V IP67

881,595 ₫ 1,356,300 ₫
Phích cắm 4P 32A 400V IP67
35%
PKE32M735

Phích cắm 4P 32A 400V IP67

378,235 ₫ 581,900 ₫
Phích cắm 4P 16A 400V IP67
35%
PKE16M735

Phích cắm 4P 16A 400V IP67

296,725 ₫ 456,500 ₫
Phích cắm 3P 125A 400V IP67
35%
81394

Phích cắm 3P 125A 400V IP67

1,723,150 ₫ 2,651,000 ₫
Phích cắm 3P 63A 400V IP67
35%
81382

Phích cắm 3P 63A 400V IP67

758,615 ₫ 1,167,100 ₫
Phích cắm 3P 32A 400V IP67
35%
PKE32M734

Phích cắm 3P 32A 400V IP67

348,205 ₫ 535,700 ₫
Phích cắm 3P 16A 400V IP67
35%
PKE16M734

Phích cắm 3P 16A 400V IP67

278,135 ₫ 427,900 ₫
Phích cắm 2P 125A 230V IP67
35%
81390

Phích cắm 2P 125A 230V IP67

1,668,810 ₫ 2,567,400 ₫
Phích cắm 2P 63A 230V IP67
35%
81378

Phích cắm 2P 63A 230V IP67

717,860 ₫ 1,104,400 ₫
Phích cắm 2P 32A 230V IP67
35%
PKE32M723

Phích cắm 2P 32A 230V IP67

325,325 ₫ 500,500 ₫
Phích cắm 2P 16A 230V IP67
35%
PKE16M723

Phích cắm 2P 16A 230V IP67

242,385 ₫ 372,900 ₫
Phích cắm 4P 32A 400V IP44
35%
PKE32M435

Phích cắm 4P 32A 400V IP44

205,920 ₫ 316,800 ₫
Phích cắm 4P 16A 400V IP44
35%
PKE16M435

Phích cắm 4P 16A 400V IP44

135,850 ₫ 209,000 ₫
Phích cắm 3P 32A 400V IP44
35%
PKE32M434

Phích cắm 3P 32A 400V IP44

200,915 ₫ 309,100 ₫
Phích cắm 3P 16A 400V IP44
35%
PKE16M434

Phích cắm 3P 16A 400V IP44

115,115 ₫ 177,100 ₫
Phích cắm 2P 32A 230V IP44
35%
PKE32M423

Phích cắm 2P 32A 230V IP44

174,460 ₫ 268,400 ₫
Phích cắm 2P 16A 230V IP44
35%
PKE16M423

Phích cắm 2P 16A 230V IP44

95,095 ₫ 146,300 ₫
  • 1