• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Ống luồn và Phụ kiện

Ống luồn Ø 16 mmm
Ống luồn Ø 16 mmm
A9016

Ống luồn Ø 16 mmm

18,000 ₫
Ống luồn Ø 20 mmm
Ống luồn Ø 20 mmm
A9020

Ống luồn Ø 20 mmm

26,500 ₫
Ống luồn Ø 25 mmm
Ống luồn Ø 25 mmm
A9025

Ống luồn Ø 25 mmm

36,500 ₫
Ống luồn Ø 32 mmm
Ống luồn Ø 32 mmm
A9032

Ống luồn Ø 32 mmm

61,000 ₫
Khớp nối trơn 16 mm
Khớp nối trơn 16 mm
A242/16

Khớp nối trơn 16 mm

850 ₫
Khớp nối trơn 20 mm
Khớp nối trơn 20 mm
A242/20

Khớp nối trơn 20 mm

1,000 ₫
Khớp nối trơn 20-16 mm
Khớp nối trơn 20-16 mm
A242/20-16

Khớp nối trơn 20-16 mm

1,910 ₫
Khớp nối trơn 25 mm
Khớp nối trơn 25 mm
A242/25

Khớp nối trơn 25 mm

1,520 ₫
Khớp nối trơn 32 mm
Khớp nối trơn 32 mm
A242/32

Khớp nối trơn 32 mm

2,600 ₫
Khớp nối răng 20 mm
Khớp nối răng 20 mm
A258/20

Khớp nối răng 20 mm

2,300 ₫
Khớp nối răng 25 mm
Khớp nối răng 25 mm
A258/25

Khớp nối răng 25 mm

2,870 ₫
Khớp nối răng 32 mm
Khớp nối răng 32 mm
A258/32

Khớp nối răng 32 mm

4,720 ₫
Co nối 20mm có nắp
Co nối 20mm có nắp
A244/20

Co nối 20mm có nắp

4,720 ₫