Ống luồn và Phụ kiện › MPE

Ống luồn và Phụ kiện

T nối 25 mm
A246/25

T nối 25 mm

9,540 ₫
T nối 20 mm
A246/20

T nối 20 mm

6,930 ₫
Ống luồn dẹp 80mm x 50 mm
MP 80/50

Ống luồn dẹp 80mm x 50 mm

121,300 ₫
Ống luồn dẹp 100mm x 60 mm
MP 100/60

Ống luồn dẹp 100mm x 60 mm

190,000 ₫
Ống luồn dẹp 100mm x 40 mm
MP 100/40

Ống luồn dẹp 100mm x 40 mm

149,000 ₫
Ống luồn dẹp 60mm x 40 mm
MP 60/40

Ống luồn dẹp 60mm x 40 mm

75,000 ₫
Ống luồn dẹp 50mm x 35 mm
MP 50/35

Ống luồn dẹp 50mm x 35 mm

60,000 ₫
Ống luồn dẹp 40mm x 22 mm
MP 40/22

Ống luồn dẹp 40mm x 22 mm

36,500 ₫
Ống luồn dẹp 30mm x 16 mm
MP 30/16

Ống luồn dẹp 30mm x 16 mm

22,500 ₫
Ống luồn dẹp 25mm x 14 mm
MP 25/14

Ống luồn dẹp 25mm x 14 mm

17,500 ₫
Ống luồn dẹp 20mm x 10 mm
MP 20/10

Ống luồn dẹp 20mm x 10 mm

12,000 ₫
Nắp hộp nối tròn
A240L

Nắp hộp nối tròn

1,270 ₫
Kẹp đỡ ống 32 mm
A280/32

Kẹp đỡ ống 32 mm

2,450 ₫
Kẹp đỡ ống 25 mm
A280/25

Kẹp đỡ ống 25 mm

1,700 ₫
Kẹp đỡ ống 20 mm
A280/20

Kẹp đỡ ống 20 mm

1,120 ₫
Kẹp đỡ ống 16 mm
A280/16

Kẹp đỡ ống 16 mm

1,020 ₫
Hộp nối (76 x76x50)mm
A332

Hộp nối (76 x76x50)mm

13,860 ₫
Hộp nối dây 4 đường  Ø25
A240/25/4

Hộp nối dây 4 đường Ø25

7,620 ₫