• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Ổ nối nhiều ngã ( multiadapter)

  • 1
Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM403
Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM403
35%
PKZM403

Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM403

942,370 ₫ 1,449,800 ₫
Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM703
Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM703
35%
PKZM703

Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM703

1,108,250 ₫ 1,705,000 ₫
Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM409
Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM409
35%
PKZM409

Ổ nối nhiều ngã IP44 2P PKZM409

1,150,435 ₫ 1,769,900 ₫
Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM709
Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM709
35%
PKZM709

Ổ nối nhiều ngã IP67 2P PKZM709

1,387,100 ₫ 2,134,000 ₫
  • 1