Ổ cắm có công tắc - Switched socket, IP66 › Schneider

Ổ cắm có công tắc - Switched socket, IP66

  • 1
Ổ cắm có công tắc 5P 40A 500V IP66
35%
S56C540GY

Ổ cắm có công tắc 5P 40A 500V IP66

2,907,190 ₫ 4,472,600 ₫
Ổ cắm có công tắc 5P 32A 500V IP66
35%
S56C532GY

Ổ cắm có công tắc 5P 32A 500V IP66

2,907,190 ₫ 4,472,600 ₫
Ổ cắm có công tắc 5P 20A 500V IP66
35%
S56C520GY

Ổ cắm có công tắc 5P 20A 500V IP66

2,784,210 ₫ 4,283,400 ₫
Ổ cắm có công tắc 4P 50A 500V IP66
35%
S56C450GY

Ổ cắm có công tắc 4P 50A 500V IP66

1,856,140 ₫ 2,855,600 ₫
Ổ cắm có công tắc 4P 32A 500V IP66
35%
S56C432GY

Ổ cắm có công tắc 4P 32A 500V IP66

1,547,260 ₫ 2,380,400 ₫
Ổ cắm có công tắc 4P 20A 500V IP66
35%
S56C420GY

Ổ cắm có công tắc 4P 20A 500V IP66

1,547,260 ₫ 2,380,400 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 32A 250V IP66
35%
S56C332GY

Ổ cắm có công tắc 3P 32A 250V IP66

1,547,260 ₫ 2,380,400 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 20A 250V IP66
35%
S56C320GY

Ổ cắm có công tắc 3P 20A 250V IP66

1,066,065 ₫ 1,640,100 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 15 A 250V IP66
35%
S56C315RPGY

Ổ cắm có công tắc 3P 15 A 250V IP66

1,174,030 ₫ 1,806,200 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 15A 250V IP66
35%
S56C315GY

Ổ cắm có công tắc 3P 15A 250V IP66

1,198,340 ₫ 1,843,600 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 13A 250V IP66
35%
S56C313GY

Ổ cắm có công tắc 3P 13A 250V IP66

820,105 ₫ 1,261,700 ₫
Ổ cắm có công tắc 3P 10A 250V IP66
35%
S56C310GY

Ổ cắm có công tắc 3P 10A 250V IP66

805,090 ₫ 1,238,600 ₫
  • 1