Ổ cắm âm sàn › Panasonic

Ổ cắm âm sàn

  • 1
Bộ ổ cắm âm sàn 6 thiết bị
30%
DUMF3200LT-1

Bộ ổ cắm âm sàn 6 thiết bị

1,190,000 ₫ 1,700,000 ₫
2 Ổ cắm có dây nối đất
30%
DU81931HTK-1

2 Ổ cắm có dây nối đất

574,000 ₫ 820,000 ₫
Mặt ổ cắm âm sàn -3 thiết bị bao gồm đế âm
30%
Bộ ổ cắm 3 thiết bị
30%
DUF1200LTK-1

Bộ ổ cắm 3 thiết bị

714,000 ₫ 1,020,000 ₫
2 ổ điện thoại 6P4C
DU61233HTC-1-A

2 ổ điện thoại 6P4C

750,000 ₫
Mặt ổ âm sàn - 2 thiết bị bao gồm đế âm
30%
DU7199HTC-1

Mặt ổ âm sàn - 2 thiết bị bao gồm đế âm

434,000 ₫ 620,000 ₫
  • 1