Ổ cắm âm dạng thẳng › Schneider

Ổ cắm âm dạng thẳng

  • 1
Ổ cắm gắn âm 4P 125A 400V IP67
35%
81695

Ổ cắm gắn âm 4P 125A 400V IP67

1,979,835 ₫ 3,045,900 ₫
Ổ cắm gắn âm 4P 63A 400V IP67
35%
81683

Ổ cắm gắn âm 4P 63A 400V IP67

787,215 ₫ 1,211,100 ₫
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP67
35%
PKF32G735

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP67

401,830 ₫ 618,200 ₫
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP67
35%
PKF16G735

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP67

356,070 ₫ 547,800 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 125A 400V IP67
35%
81694

Ổ cắm gắn âm 3P 125A 400V IP67

1,743,885 ₫ 2,682,900 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 63A 400V IP67
35%
81682

Ổ cắm gắn âm 3P 63A 400V IP67

769,340 ₫ 1,183,600 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 400V IP67
35%
PKF32G734

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 400V IP67

377,520 ₫ 580,800 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 400V IP67
35%
PKF16G734

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 400V IP67

311,025 ₫ 478,500 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 125A 230V IP67
35%
81690

Ổ cắm gắn âm 2P 125A 230V IP67

1,674,530 ₫ 2,576,200 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 63A 230V IP67
35%
81678

Ổ cắm gắn âm 2P 63A 230V IP67

677,105 ₫ 1,041,700 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 32A 230V IP67
35%
PKF32G723

Ổ cắm gắn âm 2P 32A 230V IP67

351,780 ₫ 541,200 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 16A 230V IP67
35%
PKF16G723

Ổ cắm gắn âm 2P 16A 230V IP67

270,985 ₫ 416,900 ₫
Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP44
35%
PKF32G435

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP44

238,095 ₫ 366,300 ₫
Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP44
35%
PKF16G435

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP44

156,585 ₫ 240,900 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 32A 400V IP44
35%
PKF32G434

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 400V IP44

207,350 ₫ 319,000 ₫
Ổ cắm gắn âm 3P 16A 400V IP44
35%
PKF16G434

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 400V IP44

143,715 ₫ 221,100 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 32A 230V IP44
35%
PKF32G423

Ổ cắm gắn âm 2P 32A 230V IP44

195,910 ₫ 301,400 ₫
Ổ cắm gắn âm 2P 16A 230V IP44
35%
PKF16G423

Ổ cắm gắn âm 2P 16A 230V IP44

128,700 ₫ 198,000 ₫
  • 1