Ổ cắm âm dạng nghiêng › Schneider

Ổ cắm âm dạng nghiêng

  • 1
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 16A IP44
35%
PKF16F423

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 16A IP44

128,700 ₫ 198,000 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 32A IP44
35%
PKF32F423

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 32A IP44

195,910 ₫ 301,400 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 16A IP44
35%
PKF16F434

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 16A IP44

143,715 ₫ 221,100 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 32A IP44
35%
PKF32F434

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 32A IP44

207,350 ₫ 319,000 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 16A IP44
35%
PKF16F435

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 16A IP44

156,585 ₫ 240,900 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 32A IP44
35%
PKF32F435

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 32A IP44

238,095 ₫ 366,300 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P  230V 32A IP67
35%
PKF16F723

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 32A IP67

270,985 ₫ 416,900 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 32A IP67
35%
PKF32F723

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 32A IP67

351,780 ₫ 541,200 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 63A IP67
35%
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 125A IP67
35%
81290

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 2P 230V 125A IP67

1,674,530 ₫ 2,576,200 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 16A IP67
35%
PKF16F734

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 16A IP67

311,025 ₫ 478,500 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 32A IP67
35%
PKF32F734

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 32A IP67

377,520 ₫ 580,800 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P 400V 63A IP67
35%
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 3P - 125A - 400V - IP67
35%
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 16A IP67
35%
PKF16F735

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 16A IP67

356,070 ₫ 547,800 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 32A IP67
35%
PKF32F735

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 32A IP67

401,830 ₫ 618,200 ₫
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 63A IP67
35%
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 125A IP67
35%
81295

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng 4P 400V 125A IP67

1,979,835 ₫ 3,045,900 ₫
  • 1